Vypisování a zadávání BP/DP 2021/2022

Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 28/2021 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:

  1.  do 19.11.2021 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s vyznačením, zda se jedná o bakalářskou nebo diplomovou práci a příp. pro který obor je určena.
  2. dne 24.11.2021 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce.
  3. do 07.01.2022 si studenti musí zadat svou práci u některého z navrhovatelů prací. Student/ka si vybere téma a zkontaktuje navrhovatele. Pokud bude téma volné a s navrhovatelem se dohodnou, navrhovatel ohlásít emailem Ing. Plecerové obsazení tématu a jméno studenta. Pokud je téma již obsazené či se student/ka s navrhovatelem nedohodnou, student/ka si hledá jiné téma, popř. navrhovatele.
  4. Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  5. do 21.1.2022 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
  6. do 25.2.2022 studijní oddělení zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy.
  7. Zadávací protokol je nedílnou součástí bakalářské/diplomové práce.

Legenda:
BP - bakalářská práce
DP - diplomová práce
V případě, že je téma práce přeškrtnuto, bylo již obsazeno studentem.
P/O Ochrana vod - téma určeno pro studijní program/obor Ochrana vod
P/O Rybářství - téma určeno pro studijní obor Rybářství
Není-li určeno, pro který obor je téma vhodné, mohou si jej zadat studenti z obou studijních programů/oborů.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH - Vodňany)

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4756
DP  Je vysazování rychleného plůdku lipana podhorního vhodným postupem pro podporu tohoto druhu ve volných vodách? 


doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4730
BP Jak působí léčivo difenhydramin na molekulární obranné mechanismy u raka signálního? 


doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4756
DP  Biocidy ve vodním prostředí ČR


Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4752
DP  Rozdíly v metabolomu mozku ryb pocházejících z čistého a znečištěného vodního prostředí


MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP  Osud léčiv v půdách zavlažovaných odpadními vodami


Ing . Jan Turek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4755
DP  Ověření možnosti značení plůdku lososovitých ryb pomocí Alizarinové červeně


Ing. Helena Švecová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4752
BP - Ochrana vod Perfluorované látky ve vodním životním prostředí


RNDr. Anna Koubová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4734
BP - Ochrana vod Využití raka signálního pro vývoj prediktivního modelu bioakumulace vybraných farmak

Laboratoř fyziologie a reprodukce

Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4615
DP  Fish sperm motility: visualization and analyses 


Ing. Marek Rodina, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP Migrace jeseterovitých ryb – přehledová studie


MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP - Rybářství Sperm maturation process in fishes (review) (English)
DP  Fish sperm cryopreservation in large volume containers (experimental work) (English)


MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP - Rybářství Reproductive system structure and spermatogenesis in holostean fishes (review) (English)
DP  Specificity of mitochondrion functioning: fish sperm versus somatic cells (English)


MSc. Yu Cheng
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4743
BP - Rybářství Short-term storage of sperm in freshwater fishes (English)

Laboratoř intenzivní akvakultury

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4606
BP - Rybářství Možnosti intenzivního chovu hlavatky podunajské (Hucho hucho) v RAS
DP  Optimalizace procesu triploidizace u candáta obecného (Sander lucioperca)


MSc. Nima Hematyar
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Rybářství Considering two aspects of fish welfare on largemouth bass (Micropterus salmoides) fillet quality


MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4679
BP - Rybářství Effect of antioxidants on fish egg storage success
DP  DNA methylation analysis during ageing of zebrafish oocytes


MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4748
BP - Rybářství Egg storage in zebrafish (Danio rerio)
DP  Epigenetics and fish egg quality


 MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
BP - Rybářství Brachiounus calyciflorus mass culture optimization in batch and RAS systems
DP  Algae and rotifer integrated production system development


 MSc. Oleksandr Malinovskyi, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
DP  Ecology and behaviour of pikeperch (Sander lucioperca) broodstock during semi-controlled reproduction in capticity


MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4743
DP  Metabolic profiling of fish during early stages development


 MSc. Samad Rahimnejad, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP  Optimizing EPA/DHA ratio in diets for pikeperch juveniles


MSc. Swapnil Gorakh Waghmare
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Rybářství Cleavage rate in embryos originating from different quality eggs in zebrafish (Danio rerio)


MSc. Aiman Imentai, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Rybářství Effects of dietary vitamin C on the growth performance and immune response in pikeperch (Sander lucioperca) juveniles

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4608
DP  Optimalizace tlakového šoku pro efektivní produkci triploidů u ryb?


doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4612
BP - Rybářství Co lze vyčíst ze vzájemných závislostí užitkových znaků u kapra obecného?
DP  Genetické parametry barvy svaloviny u kapra obecného, linie ALv, a jejich vztah k hlavním užitkovým znakům


Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4609
BP - Rybářství Odlepkování jiker kaprovitých ryb 
BP - Rybářství Ověření použitelnosti sex markerů pro jeseterovité ryby

Ing. Martin Prchal, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4753
BP - Rybářství Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného: přehledová studie 
DP  Lze změnit ošupení a tvar těla Amurské lysce ke spokojenosti zákazníka?
DP  Odhad plemenné hodnoty produkčních znaků v selekčních programech kapra obecného


 MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 38 777 4607
BP - Rybářství Vliv poškození DNA na vývoj embrya u jesetera malého (Acipenser ruthenus)

Laboratoř sladkovodních ekosystémů

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4769
BP Tajemství chemické komunikace u raků – přehledová studie a metodické cesty  
DP  Bezpečný přístav? Mateřské chování u raka mramorovaného v různých podmínkách


 doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4745
BP  Rak ničivý (Cherax destructor) - literární přehled 
DP  Aktivita raka mramorovaného v závislosti na reprodukčním cyklu
DP  Aktivita raka signálního v podmínkách malého toku


prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
kozakTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4600
DP  Vyhodnocení různých metod lovu a dalších faktorů na úspěšnost odlovu raka pruhovaného
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4611

BP - Rybářství Potrava násady kapra v rybnících - analýza obsahu zažívadel 
BP - Ochrana vod Vliv početné populace raka signálního na společenstvo makrozoobentosu v podhorském toku 
BP Morfologie a genetická diverzita rodu Acanthocyclops, Copepoda (review)  
DP Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního 


RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676

BP Kompromis mezi maximalizováním příjmu potravy a vyhnutím se predátorovi u invazního hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus): vliv chemických signálů na funkční odpověď
DP  Gutevacuation rate of non-native mesopredator round goby(Neogobius melanostomus) under the influence of native higher predator presence: effect of visual cues


Ing. Filip Ložek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38777 4720
DP  Postembrionální vývoj raků vystavených environmentálně relevantním koncentracím psychoaktivních látek
DP  Růst, vývoj a chování raků během infekce mikrosporidií Thelohania contejeani


MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4745
DP  The regeneration of antenna in crayfish 
DP  Biology of hemolymph in crayfish
MSc. Natalia Zuzanna Szydlowska
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BP Effect of visual predator recognition on the intestinal evacuation rate of invasive round goby (Neogobius melanostomus)

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4625
BP Vliv chloracetamidových herbicidů na vodní organizmy - přehledová studie  
DP  Vliv směsi dvou vybraných metabolitů herbicidů na raka signálního 


doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4621
BP - Ochrana vod Vliv syntetického steroidu mifepristonu na vývoj gonád modelového druhu žáby drápatky vodní (Xenopus laevis
BP Otravy ryb kyanidy - přehledová studie


MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4621

DP  Vliv plemenné příslušnosti na hodnoty hematologických parametrů u kaprra obecného 
DP  Vliv způsobu odběru, konzervace a zpracování vzorků tkání na výsledek PCR diagnostiky virových nemocí kaprů 


Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622
DP  Chronické účinky směsi pesticidů na raka signálního
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622

BP - Ochrana vod The pituitary gland in Xenopus laevis a histological and histochemical characterization
DP  Histological and histochemical characterization of endocrine organs in Xenopus laevis


Ing. Pavel Šauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622
DP  Sledování výskytu ligandů transportního proteinu transthyretinu pomocí in vitro biotestu ve vodním prostředí České republiky 

Ústav akvakultury a ochrany vod (ÚAOV - České Budějovice)

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 38 777 4681
BP - Rybářství Charakterizace monoklonálních protilátek rozeznávajících bílé krvinky kapra obecného  
BP - Rybářství Srovnání citlivosti hlavních akvakulturních druhů ke stimulaci LPS  
DP Vývoj monoklonálních protilátek proti leukocytům kapra obecného
DP Využití PLGA nosičů pro vakcinaci ryb 


prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4677

BP - Rybářství Umělý výtěr karasa obecného
DP  Vliv délky transportu a způsobů inkubace jiker hlavatky podunajské na jejich líhnivost  
DP  Vliv délky časového intervalu od umělého výtěru do oplození na líhnivost jiker síha peledě 


Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 +420 38 777 4683

BP Horizontální proudění vody v malých rybnících 
BP - Rybářství Využití odpadní celulózy a její transformace na složku využitelnou pro rybí krmiva 
DP  Produkce kvasinek z odpadních surovin a jejich využití pro výživu ryb
DP  Rychlost růstu rybničních sinic v závislosti na koncentraci živin


MSc. Tatyana Gebauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP  Vliv personality u okouna říčního na náchylnost k infekci Aeromonas sp.


Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4682
BP - Rybářství 
Aplikace nanobublin ozónu v intenzivní akvakultuře 
BP - Rybářství  Využití monosexních obsádek v intenzivní akvakultuře keříčkovce červenolemého

Laboratoř výživy

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4643
DP  Vliv alternativních zdrojů bílkovin v rybím krmivu na růst ryb a rostlin ve dvousmyčkovém akvaponickém systému (výzkumná práce)


Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4648
BP Rybí společenstva toků VÚ Boletice
Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
BP-Rybářství Využití přírodních fungicidů a mikoorganismů proti plísňovým chorobám v akvaponických systémech (výzkumná práce)

Ústav komplexních systémů (ÚKS - Nové Hrady)

Laboratoř experimentálních komplexních systémů

Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3828
BP - Rybářství Modelování růstu ryb: metody a aplikace
BP Přehled biochemických modelů metabolismu sinic a jejich výsledků v odborné literatuře
BP - Ochrana vod Nástroje výpočetní biologie aplikované v ochraně a čištění vodních zdrojů
BP Bioinformatická analýza výskytu izoenzymů fosfofruktokinázy mezi sinicemi
BP - Ochrana vod Změny růstu sinic v závislosti na dostupnosti uhlíku v médiu: Synechocystis sp. PCC 6803 vs Microcystis aeruginosa
DP In silico analýza výskytu a role izoenzymů v metabolismu fotorespirace u sinic


Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3833
BP - Ochrana vod Studium dynamiky živých lidských buněk v odezvě na běžné kontaminanty vod s cílem vývoje citlivého analytického postupu
BP - Ochrana vod Změny hejnového chování akvarijních ryb v přítomnosti kontaminantu
BP - Ochrana vod  Využití minispektrofotometru pro objektivizaci stanovení chlóru v pitné vodě
BP - Ochrana vod  Využití minispektrofotometru pro kontinuální sledování a optimalizaci provozu vodárenských filtrů

Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Ing. Jan Urban, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3842
+420 777 729 584
BP - Ochrana vod Porovnání obsahu látek pomocí akvafotomických metod
BP Vliv prostředí na změnu vybarvení parmičky duhové

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1