OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST STUDIJNÍHO PRACOVIŠTĚ

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním pracovišti Fakulty rybářství a ochrany vod, Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice, č. místnosti: ZR 00 057, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního pracoviště u referentky studijního pracoviště.
 
Níže uvedené písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.
 
Toto oznámení 28je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/uredni-deska?view=article&id=839&catid=10.
 
Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.
  

Maxwell Antwi si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000601

Vyvěšeno dne: 21. 05. 2024

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

John ED-IDOKO si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/02129/23

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2024

Sejmuto dne: 18. 5. 2024

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                       Podpis:

Andrei Voloshin si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia podle §56

Č.j. S/FRO/24/00000090

Vyvěšeno dne: 24. 04. 2024

Sejmuto dne: 9. 5. 2024

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

Kryštof Lang si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia podle §56

Č.j. S/FRO/24/00000073

Vyvěšeno dne: 24. 04. 2024

Sejmuto dne: 9. 5. 2024

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

Veronika Lencová si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia podle §56

Č.j. S/FRO/24/00000075

Vyvěšeno dne: 24. 04. 2024

Sejmuto dne: 9. 5. 2024

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

Adéla Dolejšová si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia podle §56

Č.j. S/FRO/24/00000060

Vyvěšeno dne: 24. 04. 2024

Sejmuto dne: 9. 5. 2024

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

Matěj Čížek si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia podle §56

Č.j. S/FRO/24/00000059

Vyvěšeno dne: 23. 04. 2024

Sejmuto dne: 8. 5. 2024

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

Petr Krčmář si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia podle §56

Č.j. S/FRO/24/00000071

Vyvěšeno dne: 23. 04. 2024

Sejmuto dne: 8. 5. 2024

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

Kateřina Hudcová si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia podle §56

Č.j. S/FRO/24/00000066

Vyvěšeno dne: 23. 04. 2024

Sejmuto dne: 8. 5. 2024

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Ďurinová                                Podpis:

Farjina Jannat Juli si může převzít písemnost Sdělení o výsledku přijímacího řízení

Č.j. JU/09/05278/23

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2024

Sejmuto dne: 22. 2. 2024

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                        Podpis:

Joao Ferreira si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/05108/23

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2024

Sejmuto dne: 22. 2. 2024

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                        Podpis:

Adeel Ahmed si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/05106/23

Vyvěšeno dne: 26. 01. 2024

Sejmuto dne: 10. 2. 2024

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                Podpis:

Adeel Ahmed si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/05107/23

Vyvěšeno dne: 26. 01. 2024

Sejmuto dne: 10. 2. 2024

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                Podpis:

Solomon Dagadu si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000602

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2023

Sejmuto dne: 26. 12. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Kamilla Beisen si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000174

Vyvěšeno dne: 08. 12. 2023

Sejmuto dne: 23. 12. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Polina Melnyk si může převzít písemnost Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/04308/23

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2023

Sejmuto dne: 15. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Polina Melnyk si může převzít písemnost Usnesení o zastavení SŘ

Č.j. JU/09/04314/23

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2023

Sejmuto dne: 15. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Šimon Čihovský si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000401

Vyvěšeno dne: 25. 10. 2023

Sejmuto dne: 09. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Šimon Čihovský si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000400

Vyvěšeno dne: 25. 10. 2023

Sejmuto dne: 09. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Žaneta Vanišová si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000183

Vyvěšeno dne: 25. 10. 2023

Sejmuto dne: 09. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Nurseit Zhutanov si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000692

Vyvěšeno dne: 25. 10. 2023

Sejmuto dne: 09. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Vít Houska si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000407

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023

Sejmuto dne: 08. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Lucie Hoštičková si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000406

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023

Sejmuto dne: 08. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Viktorie Skolková si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000449

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023

Sejmuto dne: 08. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Petr Štefunda si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000648

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023

Sejmuto dne: 08. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Eliška Lazárková si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000424

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023

Sejmuto dne: 08. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Natalie Kittlerová si může převzít písemnost Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000687

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023

Sejmuto dne: 08. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Richard Rynics Atiegah si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/02541/23

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023

Sejmuto dne: 08. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                  Podpis:

Martin Jecu si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000414

Vyvěšeno dne: 19. 10. 2023

Sejmuto dne: 03. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Anastasiia Moiseeva si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000353

Vyvěšeno dne: 19. 10. 2023

Sejmuto dne: 03. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Milana Kvon si může převzít písemnost Smlouva o smlouvě budoucí

Č.j. JU/09/03675/23/

Vyvěšeno dne: 18. 10. 2023

Sejmuto dne: 02. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Vivian Okoro si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000599

Vyvěšeno dne: 18. 10. 2023

Sejmuto dne: 02. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Kryštof Pavel Bauer si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000391

Vyvěšeno dne: 18. 10. 2023

Sejmuto dne: 02. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Tomáš Budinka si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000395

Vyvěšeno dne: 18. 10. 2023

Sejmuto dne: 02. 11. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Maksim Maksimau si může převzít písemnost Oznámení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000604

Vyvěšeno dne: 03. 10. 2023

Sejmuto dne: 18. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Polina Melnyk si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/23/00000670

Vyvěšeno dne: 03. 10. 2023

Sejmuto dne: 18. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Feleke Tadesse Froche si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/02131/23

Vyvěšeno dne: 02. 10. 2023

Sejmuto dne: 17. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                  Podpis:

Mohammed Mohammed si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/02136/23

Vyvěšeno dne: 26. 09. 2023

Sejmuto dne: 11. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                  Podpis:

Opemipo Famogbiele si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/02130/23

Vyvěšeno dne: 26. 09. 2023

Sejmuto dne: 11. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                                  Podpis:

Edith Malíková si může převzít písemnost Upozornění na nezaplacení poplatku

Č.j. JU/09/03633/23

Vyvěšeno dne: 26. 09. 2023

Sejmuto dne: 11. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Ladislav Paukovič si může převzít písemnost Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000617

Vyvěšeno dne: 18. 09. 2023

Sejmuto dne: 03. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Serhii Kryzhanivskyi si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000611

Vyvěšeno dne: 15. 09. 2023

Sejmuto dne: 02. 10. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Stanislav Karpiy si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000595

Vyvěšeno dne: 12. 09. 2023

Sejmuto dne: 27. 09. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Oleg Sutakov si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000612

Vyvěšeno dne: 12. 09. 2023

Sejmuto dne: 27. 09. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Anna Shirina si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000609

Vyvěšeno dne: 12. 09. 2023

Sejmuto dne: 27. 09. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

Tomáš Zavadil si může převzít písemnost Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000598

Vyvěšeno dne: 12. 09. 2023

Sejmuto dne: 27. 09. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                             Podpis:

M.Sc. Abiodun Oluwole AKINDE si může převzít písemnost Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. JU/09/03671/22

Vyvěšeno dne: 29. 08. 2023

Sejmuto dne: 13. 09. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                   Podpis:

 

Ardak BEKMYRZA si může převzít písemnost

Č.j. S/FRO/23/00000588

Vyvěšeno dne: 08.08.2023

Sejmuto dne: 23. 8. 2023

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Plecerová

 

Nikita Shadrin si může převzít rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. JU/09/00639/23

Vyvěšeno dne: 19. 07.  2023

Sejmuto dne: 03. 08. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Vivian OKORO si může převzít písemnost

Č.j. S/FRO/23/00000189

Vyvěšeno dne: 17.07.2023

Sejmuto dne: 1. 8. 2023

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Plecerová

Kamilla BEISEN si může převzít písemnost

Č.j. S/FRO/23/00000174

Vyvěšeno dne: 17.07.2023

Sejmuto dne: 1. 8. 2023

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Plecerová

 

Roman PISMAK si může převzít písemnost

Č.j. S/FRO/23/00000589

Vyvěšeno dne: 13.07.2023

Sejmuto dne: 28. 7. 2023

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Plecerová

 

Vladislav TSARAPKIN si může převzít písemnost

Č.j. S/FRO/23/00000590

Vyvěšeno dne: 13.07.2023

Sejmuto dne: 28. 7. 2023

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Plecerová 

 

Maël Pierre André MARGUET si může převzít Sdělení o výsledku přijímacího řízení

Č.j. JU/09/02452/23

Vyvěšeno dne: 29. 06. 2023

Sejmuto dne: 14. 07. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                          Podpis

 

Jan Zámostný si může převzít rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. JU/09/02607/23

Vyvěšeno dne: 29. 06.  2023

Sejmuto dne: 14. 07. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Zuzana Hovorková si může převzít rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000480

Vyvěšeno dne: 12. 06.  2023

Sejmuto dne: 27. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Edith Malíková si může převzít rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000482

Vyvěšeno dne: 12. 06.  2023

Sejmuto dne: 27. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Sofia Zavažanová si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/23/00000187

Vyvěšeno dne: 08. 06.  2023

Sejmuto dne: 23. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Karolína Pešírová si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/23/00000181

Vyvěšeno dne: 08. 06.  2023

Sejmuto dne: 23. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Muhammad Abdul Manaf si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000479

Vyvěšeno dne: 08. 06.  2023

Sejmuto dne: 23. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Valeriia Shukhat si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000169

Vyvěšeno dne: 17. 05.  2023

Sejmuto dne: 01. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Petr Kotliarov si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000170

Vyvěšeno dne: 17. 05.  2023

Sejmuto dne: 01. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Lukáš Papoušek si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000168

Vyvěšeno dne: 17. 05.  2023

Sejmuto dne: 01. 06. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Artur Vaněček si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/23/00000150

Vyvěšeno dne: 15. 05.  2023

Sejmuto dne: 30. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

 

Ardak Bekmyrza si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/23/00000075

Vyvěšeno dne: 10. 05.  2023

Sejmuto dne: 25. 5. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

 

Bc. Jan Zámostný si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. JU/09/01619/23

Vyvěšeno dne: 04. 05.  2023

Sejmuto dne: 19. 5. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Edith Malíková si může převzít Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Č.j. S/FRO/22/00000086

Vyvěšeno dne: 18. 04.  2023

Sejmuto dne: 03. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Edith Malíková si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000003

Vyvěšeno dne: 18. 04.  2023

Sejmuto dne: 03. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Zuzana Hovorková si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000077

Vyvěšeno dne: 18. 04.  2023

Sejmuto dne: 03. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Jakub Kolda si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000078

Vyvěšeno dne: 18. 04.  2023

Sejmuto dne: 03. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Muhammad Abdul Manaf si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000007

Vyvěšeno dne: 14. 04.  2023

Sejmuto dne: 02. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Michaela Prokopová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000071

Vyvěšeno dne: 14. 04.  2023

Sejmuto dne: 02. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Karel Klepš si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000021

Vyvěšeno dne: 14. 04.  2023

Sejmuto dne: 02. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Adéla Hovorková si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000012

Vyvěšeno dne: 14. 04.  2023

Sejmuto dne: 02. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Tariel Gagnidze si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000011

Vyvěšeno dne: 14. 04.  2023

Sejmuto dne: 02. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Michal Fryčka si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000010

Vyvěšeno dne: 14. 04.  2023

Sejmuto dne: 02. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Helena Dobešová, Ing. si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000002

Vyvěšeno dne: 14. 04.  2023

Sejmuto dne: 02. 05. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

 

Anna Štemberová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000085

Vyvěšeno dne: 12. 04.  2023

Sejmuto dne: 27. 04. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Denys Lisovskyi si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000016

Vyvěšeno dne: 12. 04.  2023

Sejmuto dne: 27. 04. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

  

Petr Kotliarov si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000014

Vyvěšeno dne: 29. 03.  2023

Sejmuto dne: 13. 04. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

RNDr. Marian RYBÁŘ, MHA si může převzít Zanechání studia

Č.j. JU/09/00296/23

Vyvěšeno dne: 16.02.2023

Sejmuto dne: 03.03.2023

Odpovědná osoba: Jitka Plecerová                          Podpis

 

Mujtaba Hasan si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000024

Vyvěšeno dne: 08. 02.  2023

Sejmuto dne: 23. 02. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Barbora Heroutová si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/08559/22

Vyvěšeno dne: 08. 02.  2023

Sejmuto dne: 23. 02. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Alexandra Savenkova si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000499

Vyvěšeno dne: 03. 01.  2023

Sejmuto dne: 18. 01. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Mstislav Busnikov si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000495

Vyvěšeno dne: 03. 01.  2023

Sejmuto dne: 18. 01. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Prince Sarfo si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000435

Vyvěšeno dne: 03. 01.  2023

Sejmuto dne: 18. 01. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Axlu Kaziyeva si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. JU/09/07667/22

Vyvěšeno dne: 02. 01.  2023

Sejmuto dne: 17. 01. 2023

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Elizaveta Tulininova si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000501

Vyvěšeno dne: 13. 12.  2022

Sejmuto dne: 28. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Ivan Kameník si může převzít Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Č.j. S/FRO/22/00000507

Vyvěšeno dne: 07. 12.  2022

Sejmuto dne: 22. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Sergei Glazyrin si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000492

Vyvěšeno dne: 07. 12.  2022

Sejmuto dne: 22. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000493

Vyvěšeno dne: 07. 12.  2022

Sejmuto dne: 22. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Dmitrii Iudin si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000451

Vyvěšeno dne: 06. 12.  2022

Sejmuto dne: 21. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Andrei CHEREPKOV si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000497

Vyvěšeno dne: 5. 12.  2022

Sejmuto dne: 20. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 
Platon Chernov si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000453

Vyvěšeno dne: 24. 11.  2022

Sejmuto dne: 09. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Georgii Durchenko si může převzít Usnesení o zastavení žádosti o řízení

Č.j. S/FRO/22/00000447

Vyvěšeno dne: 24. 11.  2022

Sejmuto dne: 09. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Igor Grimailo si může převzít Usnesení o zastavení žádosti o řízení

Č.j. S/FRO/22/00000448

Vyvěšeno dne: 24. 11.  2022

Sejmuto dne: 09. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Edita Lišková si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. JU/09/06871/22

Vyvěšeno dne: 22. 11.  2022

Sejmuto dne: 08. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Fedor Serdtsev si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000452

Vyvěšeno dne: 21. 11.  2022

Sejmuto dne: 07. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Muhammad Abdul Manaf si může převzít Rozhodnutí o výměru poplatku za studium

Č.j. JU/09/06793/22

Vyvěšeno dne: 21. 11.  2022

Sejmuto dne: 07. 12. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Vladyslav Hasenko si může převzít Rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000449

Vyvěšeno dne: 09. 11.  2022

Sejmuto dne: 25. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Cornelius Aleonope si může převzít Sdělení o splnění podmínek přijetí

Č.j. S/FRO/22/00000023

Vyvěšeno dne: 03. 11.  2022

Sejmuto dne: 21. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Vladyslav Hasenko si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000450

Vyvěšeno dne: 02. 11.  2022

Sejmuto dne: 18. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Oleksandr Protsenko si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000459

Vyvěšeno dne: 01. 11.  2022

Sejmuto dne: 18. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Artem Balabin si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000436

Vyvěšeno dne: 01. 11.  2022

Sejmuto dne: 18. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Radoslav Káčerik si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. JU/09/05989/22

Vyvěšeno dne: 31. 10.  2022

Sejmuto dne: 16. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Alibek Sermenov si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000460

Vyvěšeno dne: 31. 10.  2022

Sejmuto dne: 16. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Axlu Kazyieva si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000127

Vyvěšeno dne: 27. 10.  2022

Sejmuto dne: 14. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Milena Chunikhina si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000127

Vyvěšeno dne: 27. 10.  2022

Sejmuto dne: 14. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Mikuláš Otípka si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000102

Vyvěšeno dne: 27. 10.  2022

Sejmuto dne: 14. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Grigorii Logachev si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000094

Vyvěšeno dne: 27. 10.  2022

Sejmuto dne: 14. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Lukáš Markl si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000096

Vyvěšeno dne: 27. 10.  2022

Sejmuto dne: 14. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Ramazan Naby si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000458

Vyvěšeno dne: 27. 10.  2022

Sejmuto dne: 14. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Barbora Lapinová si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000135

Vyvěšeno dne: 25. 10.  2022

Sejmuto dne: 10. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Antonín Štefka si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000110

Vyvěšeno dne: 25. 10.  2022

Sejmuto dne: 10. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis


Anna Hovorková si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/05966/22

Vyvěšeno dne: 17. 10.  2022

Sejmuto dne: 03. 11. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Isaac Arthur si může převzít Rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000014

Vyvěšeno dne: 06. 10.  2022

Sejmuto dne: 21. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Leonid Antonov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000375

Vyvěšeno dne: 06. 10.  2022

Sejmuto dne: 21. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Mykola Holovanchuk si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000376

Vyvěšeno dne: 06. 10.  2022

Sejmuto dne: 21. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Yurii Bondin si může převzít Rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000374

Vyvěšeno dne: 06. 10.  2022

Sejmuto dne: 21. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Alibek Sermenov si může převzít Rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000369

Vyvěšeno dne: 19. 09.  2022

Sejmuto dne: 04. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Machambet Dumangali si může převzít Rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000373

Vyvěšeno dne: 19. 09.  2022

Sejmuto dne: 04. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Anna Aleksandrova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000417

Vyvěšeno dne: 19. 09.  2022

Sejmuto dne: 04. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Volodymyr Kyrychenko si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000469

Vyvěšeno dne: 19. 09.  2022

Sejmuto dne: 04. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Dmitrii Polukhin si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000486

Vyvěšeno dne: 16. 09.  2022

Sejmuto dne: 03. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Aleksandr Kurdesov si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000484

Vyvěšeno dne: 16. 09.  2022

Sejmuto dne: 03. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Ivan Tsarin si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000491

Vyvěšeno dne: 16. 09.  2022

Sejmuto dne: 03. 10. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Axlu Kaziyeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000404

Vyvěšeno dne: 14. 09.  2022

Sejmuto dne: 30. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Edith Malíková si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000403

Vyvěšeno dne: 14. 09.  2022

Sejmuto dne: převzato osobně 15. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Pavlína Marholdová si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000485

Vyvěšeno dne: 14. 09.  2022

Sejmuto dne: 30. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Ilya Pyanov si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000471

Vyvěšeno dne: 14. 09.  2022

Sejmuto dne: 30. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Milena Kolesnik si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000482

Vyvěšeno dne: 14. 09.  2022

Sejmuto dne: 30. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Pavel Shipilov si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000474

Vyvěšeno dne: 14. 09.  2022

Sejmuto dne: 30. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Samuel-Oliver Dvořák si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000481

Vyvěšeno dne: 14. 09.  2022

Sejmuto dne: 30. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Mohammed Hassan si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000025

Vyvěšeno dne: 13. 09.  2022

Sejmuto dne: 29. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Denis Vatintsev si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000479

Vyvěšeno dne: 06. 09.  2022

Sejmuto dne: 21. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Sofia Seredina si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000473

Vyvěšeno dne: 06. 09.  2022

Sejmuto dne: 21. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Eva Šléglová si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000370

Vyvěšeno dne: 24. 08.  2022

Sejmuto dne: 08. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

 

Anna Nehoda si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/03680/22

Vyvěšeno dne: 24. 08.  2022

Sejmuto dne: 08. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                            Podpis

 

Nikita Rezanov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000394

Vyvěšeno dne: 19. 08.  2022

Sejmuto dne: 05. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Barbora Heroutová si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000361

Vyvěšeno dne: 18. 08.  2022

Sejmuto dne: 05. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Barbora Heroutová si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000384

Vyvěšeno dne: 18. 08.  2022

Sejmuto dne: 05. 09. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Aliaksandra Straltsova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000396

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne: 26. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Josef Horák si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000368

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne: 26. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Axlu Kaziyeva si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000359

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne: 26. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Polina Boldyreva si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000366

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne: 26. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Polina Prokhorova si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000364

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne: 26. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Aleksandra Savenkova si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000227

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne: 25. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Mstislav Busnikov si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000221

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne: 25. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Elizaveta Tulininova si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000230

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne: 25. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Andrei Cherepkov si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000223

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne: 25. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Sergei Glazyrin si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000222

Vyvěšeno dne: 05. 08.  2022

Sejmuto dne: 22. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Ivan Silaev si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000229

Vyvěšeno dne: 05. 08.  2022

Sejmuto dne: 22. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Daniil Nikolaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000390

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2022

Sejmuto dne: 19. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Petr Kotliarov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000386

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2022

Sejmuto dne: 19. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Timofey KARPOV si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000357

Vyvěšeno dne: 22.07.2022

Sejmuto dne: 07. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis


Martin HROMÁDKO si může převzít Rozhodnutí o přijímacím řízení

Č.j. S/FRO/22/00000124

Vyvěšeno dne: 20.07.2022

Sejmuto dne: 05. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Bohdan KADLEC si může převzít Rozhodnutí o přijímacím řízení

Č.j. S/FRO/22/00000029

Vyvěšeno dne: 20.07.2022

Sejmuto dne: 05. 08. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Kateryna KOSTENKO si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000224

Vyvěšeno dne: 14.07.2022

Sejmuto dne: 29. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Vladimír NOVOTNÝ si může převzít Oznámení o ukončení studia

Č.j. JU/09/03919/22

Vyvěšeno dne: 13.07.2022

Sejmuto dne: 28. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Mariia SHPAK si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000354

Vyvěšeno dne: 11.07.2022

Sejmuto dne: 26. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis


Pavel Mošnička si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000353

Vyvěšeno dne: 11.07.2022

Sejmuto dne: 26. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis


Vlasta Valterová si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000349

Vyvěšeno dne: 29. 06.  2022

Sejmuto dne: 18. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Madina Safiyeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí

Č.j. S/FRO/22/00000105

Vyvěšeno dne: 29. 06.  2022

Sejmuto dne: 18. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                       Podpis

 

M.Sc. Selen Kizilkaya si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/03679/22

Vyvěšeno dne: 27. 06.  2022

Sejmuto dne: 12. 8. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                            Podpis

 

M.Sc. Ridvan Kizilkaya si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/03678/22

Vyvěšeno dne: 27. 06.  2022

Sejmuto dne: 12. 8. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                             Podpis

 

Mujtaba Hasan si může převzít Sdělení o splnění podmínek přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000024

Vyvěšeno dne: 15. 06.  2022

Sejmuto dne: 01. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Timofey Karpov si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. JU/09/00000202/22

Vyvěšeno dne: 27. 05.  2022

Sejmuto dne: 14. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Jaroslav Kotápiš si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. JU/09/00000205/22

Vyvěšeno dne: 27. 05.  2022

Sejmuto dne: 14. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Daniel Novák si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000139/22

Vyvěšeno dne: 26. 05.  2022

Sejmuto dne: 13. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Vojtěch Janda si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000085/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

David Grünert si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000082/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Tamila Onbayeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000046/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Madina Safiyeva si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000105/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Nadezhda Grishina si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/00673/22

Vyvěšeno dne: 23. 05.  2022

Sejmuto dne: 08. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Mathew Awotunde si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. JU/09/07679/21 ze dne 14. 12. 2021.

Vyvěšeno dne: 04. 05.  2022

Sejmuto dne: 18. 05. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                         Podpis


Nurseit Zhutanov si může převzít Rozhodnutí o přerušení studia

Č.j. JU/09/00673/22

Vyvěšeno dne: 29. 04.  2022

Sejmuto dne: 15. 05. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Ing. Ivan Kameník, MBA si může převzít Rozhodnutí o přerušení studia

Č.j. JU/09/00811/22

Vyvěšeno dne: 17. 03.  2022

Sejmuto dne: 4. 4. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Maureen Anosike si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000467

Vyvěšeno dne: 10. 03.  2022

Sejmuto dne: 26. 03. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Lukáš Papoušek si může převzít Zanechání studia

Č.j. JU/09/00845/22

Vyvěšeno dne: 7. 3. 2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Pleceová                         Podpis


Tretius Ndamenomidi HAIMBALA si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/21/00000397

Vyvěšeno dne: 14. 02.  2022

Sejmuto dne: 02. 03. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Tamila Onbayeva si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/06501/21

Vyvěšeno dne: 05. 01.  2022

Sejmuto dne: 21. 1. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Dipl. Ing. Petr Mička si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/07671/21

Vyvěšeno dne: 04. 01.  2022

Sejmuto dne: 19. 1. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Luboš Otta si může převzít Oznámení o vyměření poplatku za studium

Č.j. S/FRO/21/00000536

Vyvěšeno dne: 03. 01.  2022

Sejmuto dne: 18.1.2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Eliška Elmerová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. JU/09/05542/21 ze dne 01. 11. 2021.

Vyvěšeno dne: 23. 11.  2021

Sejmuto dne: 9. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Daniel Kwasi Dabson si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000396 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 11.  2021

Sejmuto dne: 8. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Maxwell Abilla Ladogo si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000393 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 11.  2021

Sejmuto dne: 8. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Glory Akuneto si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000466 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 02. 11.  2021

Sejmuto dne: 18. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Tamila Onbayeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000508 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 25. 10.  2021

Sejmuto dne: 10. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Elizaveta Tulininova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000528 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 10.  2021

Sejmuto dne: 8. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Aleksandra Savenkova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000527 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 10.  2021

Sejmuto dne: 8. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Sebastian Brandes si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/05222/21 ze dne 13. 09. 2021.

Vyvěšeno dne: 20. 10.  2021

Sejmuto dne: 5. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Sergei Glazyrin si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000488 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 20. 10.  2021

Sejmuto dne: 5. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Yuliya Fissenko si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000487 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Rassul Saruar si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000511 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Timofey Karpov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000494 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Ivan Silaev si může převzít Jednotné potvrzení o studiu a Smlouva o smlouvě budoucí

ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 10.  2021

Sejmuto dne: 18. 10. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Axlu Kaziyeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000495, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 24. 09.  2021

Sejmuto dne: 6. 10. 2021 - znovu odesláno

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Edita Lišková si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000500, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 09. 2021

Sejmuto dne: 17. 9. 2021 - vyzvednuto osobně

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                     Podpis


Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000464, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 2. 9. 2021 - opětovně zasláno na žádost uchazeče

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000465, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 2. 9. 2021 - opětovně zasláno na žádost uchazeče

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Martin Stejskal si může převzít Usnesení o zastavení řízení

č. j. S/FRO/21/00000482, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 16. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


M.Sc. Ievgen Koliada si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č. j. JU/09/04470/21, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 31.  08.  2021

Sejmuto dne: 15. 10. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                 Podpis


Luboš Otta si může převzít Upozornění na nezaplacení poplatku

č. j. JU/09/04049/21, ze dne 19. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 08.  2021

Sejmuto dne: 3. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Vít Břicháček si může převzít Rozhodnutí ve věci odvolání

č. j. JU/09/04126/21, ze dne 21. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 16. 08.  2021

Sejmuto dne: 1. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Josef Lacina si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S/FRO/21/00000389, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2021

Sejmuto dne: 19. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                  Podpis


Ruslan Abdraziakov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000372, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 29. 07.  2021

Sejmuto dne: 16. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Nikola Horský si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000420, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 27. 07.  2021

Sejmuto dne: 13. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


M.Sc. Samuel Inkabi si může převzít Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/03276/21, ze dne 10. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 26. 07.  2021

Sejmuto dne: 11. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                     Podpis


Ayman Ahmed si může převzít Doklad o zajištění ubytování

č. j. JU/09/02229/21, ze dne 29. 04. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 07. 2021

Sejmuto dne: 6. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                     Podpis


M.Sc. Ilkay Huyuklu si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/03226/21, ze dne 10. 6. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 07. 2021

Sejmuto dne: 6. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                     Podpis


Jaroslav Ludačka si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/000000367, ze dne 17. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2021

Sejmuto dne: 29. 6. 2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


Ludek Patka si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/000000369, ze dne 17. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2021

Sejmuto dne: 29. 6. 2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


Volodymyr Kyrychenko si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/00000046, ze dne 27. 4. 2021

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021

Sejmuto dne: 11. 6. 2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


David Kavan si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/00000051, ze dne 12. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021

Sejmuto dne:11.6.2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


Mgr. Bc. Martina Jarošová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01292/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 15. 4.  2021

Sejmuto dne: 30. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Kryštof Baumruk si může převzít Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

č. j. S/FRO/21/00000008, ze dne 23. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Jaroslav Ludačka si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01697/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Luděk Patka si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01306/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Olga Kozáková si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01298/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Bc. Vít Břicháček si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01285/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 13. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Ing. Ivan KAMENÍK si může převzít Rozhodnutí o prodloužení lhůt pro splnění předmětů prvního semestru v AR 2020/2021

č. j. JU/09/00809/21, ze dne 15. 2. 2021.

Vyvěšeno dne: 13. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


David KAVAN si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01487/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 6. 4.  2021

Sejmuto dne: 22. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Lucia Ouma si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/06304/19, ze dne 16. 12. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 2.  2021

Sejmuto dne: 24. 2. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis


Šimon VELÍŠEK si může převzít Rozhodnutí o uznání studijních povinností

č. j. JU/09/05873/20, ze dne 6. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 4. 1.  2021

Sejmuto dne: 22.1.2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                   Podpis


M.Sc. Ammar HDAIFEH si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/07934/20, ze dne 11. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 18. 12.  2020

Sejmuto dne: 2.1.2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis


Shaik Thahur AHAMED si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 127156, ze dne 24. 6. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 12.  2020

Sejmuto dne: 4. 1. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Kirill ELIZAROV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151418, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 26. 10.  2020

Sejmuto dne: 11. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Aleksandr KOBELEV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151419, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 15. 10.  2020

Sejmuto dne: 2. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Suleyman NOVRUZOV si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

č. j. JU/09/05376/20, ze dne 14. 9. 2020.

Vyvěšeno dne: 6. 10.  2020

Sejmuto dne: 23. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Maksim KONONOV si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/04979/20, ze dne 31. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 25. 9.  2020

Sejmuto dne: 12. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Marison RODRIGUEZ si může převzít Sdělení o výsledku přijímacího řízení

č. j. S/FRO/20/00000234, ze dne 21.8.2020.

Vyvěšeno dne: 16.9.2020

Sejmuto dne: 2. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1