OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST STUDIJNÍHO PRACOVIŠTĚ

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním pracovišti Fakulty rybářství a ochrany vod, Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice, č. místnosti: ZR 00 057, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního pracoviště u referentky studijního pracoviště.
 
Níže uvedené písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.
 
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/uredni-deska?view=article&id=839&catid=10.
 
Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.
  

Aliaksandra Straltsova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000396

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Josef Horák si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000368

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Axlu Kaziyeva si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000359

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Polina Boldyreva si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000366

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Polina Prokhorova si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/22/00000364

Vyvěšeno dne: 10. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Aleksandra Savenkova si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000227

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Mstislav Busnikov si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000221

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Elizaveta Tulininova si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000230

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Andrei Cherepkov si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000223

Vyvěšeno dne: 08. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Sergei Glazyrin si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000222

Vyvěšeno dne: 05. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Ivan Silaev si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. S/FRO/22/00000229

Vyvěšeno dne: 05. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Daniil Nikolaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000390

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Petr Kotliarov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000386

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

Timofey KARPOV si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000357

Vyvěšeno dne: 22.07.2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis


Martin HROMÁDKO si může převzít Rozhodnutí o přijímacím řízení

Č.j. S/FRO/22/00000124

Vyvěšeno dne: 20.07.2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Bohdan KADLEC si může převzít Rozhodnutí o přijímacím řízení

Č.j. S/FRO/22/00000029

Vyvěšeno dne: 20.07.2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Kateryna KOSTENKO si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. S/FRO/22/00000224

Vyvěšeno dne: 14.07.2022

Sejmuto dne: 29. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Vladimír NOVOTNÝ si může převzít Oznámení o ukončení studia

Č.j. JU/09/03919/22

Vyvěšeno dne: 13.07.2022

Sejmuto dne: 28. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Mariia SHPAK si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000354

Vyvěšeno dne: 11.07.2022

Sejmuto dne: 26. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis


Pavel Mošnička si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000353

Vyvěšeno dne: 11.07.2022

Sejmuto dne: 26. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis


Vlasta Valterová si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

Č.j. S/FRO/22/00000349

Vyvěšeno dne: 29. 06.  2022

Sejmuto dne: 18. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                          Podpis

 

Madina Safiyeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí

Č.j. S/FRO/22/00000105

Vyvěšeno dne: 29. 06.  2022

Sejmuto dne: 18. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                       Podpis

 

M.Sc. Selen Kizilkaya si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/03679/22

Vyvěšeno dne: 27. 06.  2022

Sejmuto dne: 12. 8. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                            Podpis

 

M.Sc. Ridvan Kizilkaya si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/03678/22

Vyvěšeno dne: 27. 06.  2022

Sejmuto dne: 12. 8. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                             Podpis

 

Mujtaba Hasan si může převzít Sdělení o splnění podmínek přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/22/00000024

Vyvěšeno dne: 15. 06.  2022

Sejmuto dne: 01. 07. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Timofey Karpov si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. JU/09/00000202/22

Vyvěšeno dne: 27. 05.  2022

Sejmuto dne: 14. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Jaroslav Kotápiš si může převzít Oznámení o zahájení SŘ

Č.j. JU/09/00000205/22

Vyvěšeno dne: 27. 05.  2022

Sejmuto dne: 14. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Daniel Novák si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000139/22

Vyvěšeno dne: 26. 05.  2022

Sejmuto dne: 13. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Vojtěch Janda si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000085/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

David Grünert si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000082/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Tamila Onbayeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000046/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Madina Safiyeva si může převzít Sdělení o splnění podmínek k přijetí ke studiu

Č.j. JU/09/00000105/22

Vyvěšeno dne: 24. 05.  2022

Sejmuto dne: 09. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Nadezhda Grishina si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/00673/22

Vyvěšeno dne: 23. 05.  2022

Sejmuto dne: 08. 06. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Mathew Awotunde si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. JU/09/07679/21 ze dne 14. 12. 2021.

Vyvěšeno dne: 04. 05.  2022

Sejmuto dne: 18. 05. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                         Podpis


Nurseit Zhutanov si může převzít Rozhodnutí o přerušení studia

Č.j. JU/09/00673/22

Vyvěšeno dne: 29. 04.  2022

Sejmuto dne: 15. 05. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Ing. Ivan Kameník, MBA si může převzít Rozhodnutí o přerušení studia

Č.j. JU/09/00811/22

Vyvěšeno dne: 17. 03.  2022

Sejmuto dne: 4. 4. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Maureen Anosike si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000467

Vyvěšeno dne: 10. 03.  2022

Sejmuto dne: 26. 03. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Lukáš Papoušek si může převzít Zanechání studia

Č.j. JU/09/00845/22

Vyvěšeno dne: 7. 3. 2022

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Pleceová                         Podpis


Tretius Ndamenomidi HAIMBALA si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. S/FRO/21/00000397

Vyvěšeno dne: 14. 02.  2022

Sejmuto dne: 02. 03. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Tamila Onbayeva si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/06501/21

Vyvěšeno dne: 05. 01.  2022

Sejmuto dne: 21. 1. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Dipl. Ing. Petr Mička si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

Č.j. JU/09/07671/21

Vyvěšeno dne: 04. 01.  2022

Sejmuto dne: 19. 1. 2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Luboš Otta si může převzít Oznámení o vyměření poplatku za studium

Č.j. S/FRO/21/00000536

Vyvěšeno dne: 03. 01.  2022

Sejmuto dne: 18.1.2022

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Eliška Elmerová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. JU/09/05542/21 ze dne 01. 11. 2021.

Vyvěšeno dne: 23. 11.  2021

Sejmuto dne: 9. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Daniel Kwasi Dabson si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000396 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 11.  2021

Sejmuto dne: 8. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Maxwell Abilla Ladogo si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000393 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 11.  2021

Sejmuto dne: 8. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Glory Akuneto si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000466 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 02. 11.  2021

Sejmuto dne: 18. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Tamila Onbayeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000508 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 25. 10.  2021

Sejmuto dne: 10. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Elizaveta Tulininova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000528 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 10.  2021

Sejmuto dne: 8. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Aleksandra Savenkova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000527 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 10.  2021

Sejmuto dne: 8. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Sebastian Brandes si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/05222/21 ze dne 13. 09. 2021.

Vyvěšeno dne: 20. 10.  2021

Sejmuto dne: 5. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Sergei Glazyrin si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000488 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 20. 10.  2021

Sejmuto dne: 5. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Yuliya Fissenko si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000487 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Rassul Saruar si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000511 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Timofey Karpov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000494 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Ivan Silaev si může převzít Jednotné potvrzení o studiu a Smlouva o smlouvě budoucí

ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 10.  2021

Sejmuto dne: 18. 10. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Axlu Kaziyeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000495, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 24. 09.  2021

Sejmuto dne: 6. 10. 2021 - znovu odesláno

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Edita Lišková si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000500, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 09. 2021

Sejmuto dne: 17. 9. 2021 - vyzvednuto osobně

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                     Podpis


Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000464, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 2. 9. 2021 - opětovně zasláno na žádost uchazeče

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000465, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 2. 9. 2021 - opětovně zasláno na žádost uchazeče

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Martin Stejskal si může převzít Usnesení o zastavení řízení

č. j. S/FRO/21/00000482, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 16. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


M.Sc. Ievgen Koliada si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č. j. JU/09/04470/21, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 31.  08.  2021

Sejmuto dne: 15. 10. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                 Podpis


Luboš Otta si může převzít Upozornění na nezaplacení poplatku

č. j. JU/09/04049/21, ze dne 19. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 08.  2021

Sejmuto dne: 3. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Vít Břicháček si může převzít Rozhodnutí ve věci odvolání

č. j. JU/09/04126/21, ze dne 21. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 16. 08.  2021

Sejmuto dne: 1. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis


Josef Lacina si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S/FRO/21/00000389, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2021

Sejmuto dne: 19. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                  Podpis


Ruslan Abdraziakov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000372, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 29. 07.  2021

Sejmuto dne: 16. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Nikola Horský si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000420, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 27. 07.  2021

Sejmuto dne: 13. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


M.Sc. Samuel Inkabi si může převzít Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/03276/21, ze dne 10. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 26. 07.  2021

Sejmuto dne: 11. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                     Podpis


Ayman Ahmed si může převzít Doklad o zajištění ubytování

č. j. JU/09/02229/21, ze dne 29. 04. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 07. 2021

Sejmuto dne: 6. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                     Podpis


M.Sc. Ilkay Huyuklu si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/03226/21, ze dne 10. 6. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 07. 2021

Sejmuto dne: 6. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                     Podpis


Jaroslav Ludačka si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/000000367, ze dne 17. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2021

Sejmuto dne: 29. 6. 2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


Ludek Patka si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/000000369, ze dne 17. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2021

Sejmuto dne: 29. 6. 2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


Volodymyr Kyrychenko si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/00000046, ze dne 27. 4. 2021

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021

Sejmuto dne: 11. 6. 2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


David Kavan si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/00000051, ze dne 12. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021

Sejmuto dne:11.6.2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis


Mgr. Bc. Martina Jarošová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01292/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 15. 4.  2021

Sejmuto dne: 30. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Kryštof Baumruk si může převzít Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

č. j. S/FRO/21/00000008, ze dne 23. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Jaroslav Ludačka si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01697/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Luděk Patka si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01306/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Olga Kozáková si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01298/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Bc. Vít Břicháček si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01285/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 13. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Ing. Ivan KAMENÍK si může převzít Rozhodnutí o prodloužení lhůt pro splnění předmětů prvního semestru v AR 2020/2021

č. j. JU/09/00809/21, ze dne 15. 2. 2021.

Vyvěšeno dne: 13. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


David KAVAN si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01487/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 6. 4.  2021

Sejmuto dne: 22. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis


Lucia Ouma si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/06304/19, ze dne 16. 12. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 2.  2021

Sejmuto dne: 24. 2. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis


Šimon VELÍŠEK si může převzít Rozhodnutí o uznání studijních povinností

č. j. JU/09/05873/20, ze dne 6. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 4. 1.  2021

Sejmuto dne: 22.1.2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                   Podpis


M.Sc. Ammar HDAIFEH si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/07934/20, ze dne 11. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 18. 12.  2020

Sejmuto dne: 2.1.2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis


Shaik Thahur AHAMED si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 127156, ze dne 24. 6. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 12.  2020

Sejmuto dne: 4. 1. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Kirill ELIZAROV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151418, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 26. 10.  2020

Sejmuto dne: 11. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Aleksandr KOBELEV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151419, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 15. 10.  2020

Sejmuto dne: 2. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Suleyman NOVRUZOV si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

č. j. JU/09/05376/20, ze dne 14. 9. 2020.

Vyvěšeno dne: 6. 10.  2020

Sejmuto dne: 23. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Maksim KONONOV si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/04979/20, ze dne 31. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 25. 9.  2020

Sejmuto dne: 12. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis


Marison RODRIGUEZ si může převzít Sdělení o výsledku přijímacího řízení

č. j. S/FRO/20/00000234, ze dne 21.8.2020.

Vyvěšeno dne: 16.9.2020

Sejmuto dne: 2. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1