Ochrana vodních ekosystémů

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0588D030003

Popis programu

Doktorské studium ve studijním programu Ochrana vodních ekosystémů představuje zajímavou možnost pokračování v získávání nových vědeckých poznatků dle individuálního studijního plánu. Toto studium prohlubuje znalosti a schopnosti získané v magisterském studiu v návaznosti na podrobnou odbornou specializaci zpravidla v kontextu s aktuálními vědeckými a výzkumnými problémy v chemii životního prostředí, toxikologii, ekologii vodního prostředí a molekulární biologii apod.

Informace o studiu

Doktorská forma studia propojuje zapojení do činnosti jedné z našich laboratoří či jiných pracovišť s prací na tématu disertační práce. Studentovi je pravidelně vypláceno stipendium, zároveň získává minimální úvazek ve výši 0,1. V některých případek může být úvazek navýšen i na 1. Průměrný měsíční příjem studenta doktorského studijního programu činí 15.000 Kč až 20.000 Kč.
Doktorský studijní program Ochrana vodních ekosystémů je nastaven jako silně výzkumně orientovaný, studenti jsou součástí týmů výzkumných laboratoří. Základním požadavkem na studenta je práce na tématu disertace a zapojení se do chodu své výzkumné laboratoře a celé fakulty. Student musí prokázat všechny dovednosti, které jsou pro kvalitního vědce či odborníka v budoucnu důležité - samostatnost, schopnost komunikace s kolegy na domovské i zahraniční instituci, komunikace v anglickém jazyce, schopnost učit se novým věcem, schopnost naspat kvalitní vědeckou publikaci jako první autor, prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni a diskutovat o nich, stejně jako osvojit si potřebné dovednosti spojené s pedagogickými kompetencemi. Studenti jsou rovněž motivováni procvičit si schopnost navrhnout výzkumný projekt v rámci Grantové agentury JU a v případě jeho financování i samostatné řešení projektu a čerpání přidělené finanční podpory dle plánu. Není ani zapomínáno na prohloubení si praktických zkušeností.
Podrobné informace o studiu naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • vědecky a analyticky myslet,
 • orientovat v oblasti environmentální chemie, toxikologie, molekulární biologie, biodiverzity, ekologie vodního prostředí,
 • inovovat přístupy k využívání vodních zdrojů při dodržení zásad dlouhodobé udržitelnosti biodiverzity a vysoké kvality vod,
 • ovládat nejnovější metody zpracování dat,
 • být inovátorem či vysoce kvalifikovaným konzultantem a poradenským specialistou pro oblast ochrany vodního prostředí v rámci ČR i EU (např. legislativa EU, EFSA, WHO, SETAC).
Uplatníte se například jako:
 • vědecko-výzkumný pracovník na institucích zabývajících se životním prostředím a jeho ochranou nebo jiným přírodovědným, ekologickým, biologickým, chemickým, zemědělským či dalším tematicky blízkým základním i aplikovaným výzkumem,
 • vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku životního prostředí, biologie, ekologie, chemie I toxikologie,
 • specializovaný referent ve státní správě na úrovni ministerských, krajských či městských úřadů v oblasti působnosti ochrany přírody či životního prostředí,
 • odborník působící v institucí zaměřujících se na ekologii, ochranu přírody a krajiny.

Přijímací řízení

 • Vyberte si téma své disertační práce.
 • Navažte kontakt s vedoucím zvoleného tématu, v případě vzájemné domluvy podejte přihlášku ke studiu.

Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v Opatření děkana k přijímacímu řízení a zde.

Kontakt

Bc. Lucie Kačerová

Tel.: 389034736

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1