• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Aktuality výzkumu
  • Invazní střevlička východní: východoasijský hacker rybničních ekosystémů

Invazní střevlička východní: východoasijský hacker rybničních ekosystémů

Rybniční ekosystémy v dnešní době čelí mnoha negativním vlivům – od eutrofizace, přes pokles biologické rozmanitosti, po biologické invaze. Biologické invaze mají negativní dopad na fungování ekosystémů, navíc jejich řešení je i finančně nákladné. Střevlička východní (Pseudorasbora parva), drobná všežravá kaprovitá rybka zavlečená z Asie, je jedním z invazních druhů, který dokázal vytvořit životaschopné populace napříč Evropou a je trnem v oku jak orgánům ochrany přírody, tak produkčním rybářům. Cílem naší studie bylo prozkoumat nepříznivé ekosystémové a produkční dopady, které může přítomnost střevličky východní v rybničním ekosystému způsobit.

Naše výsledky prokázaly významný vyžírací tlak shora (tzv. top-down efekt) střevličky východní na planktonní korýše, především velké hrotnatky rodu Daphnia, ale i na další druhy perlooček, vznášivek a buchanek. Právě velké hrotnatky jsou důležitým transformačním článkem stojatých vod, využívajícím primární produkci řas i mikrobiální produkci bakterií a prvoků. V případě jejich absence je tak významně omezen tok živin a energie do chovaných ryb. Dalším důsledkem snížené aktivity filtrujících planktonní korýšů je zhoršená kvalita vody. Eliminace perlooček pravděpodobně stála i za zhoršeným růstem kapra a zvýšeným vyžíracím tlakem na potravní organismy osidlující dno. Předpokládáme, že střevlička východní vytváří značný konkurenční tlak na kapra – po eliminaci planktonních korýšů kapr „přepne“ na jiné potravní zdroje, což se projevilo nižší biomasou i početností bezobratlých v sedimentu rybníků, kde se vyskytovala střevlička.

Podrobnější informace lze nalézt v původním článku: Kajgrová, L., Blabolil, P., Drozd, B., Roy, K., Regenda, J., Šorf, M., & Vrba, J. (2022). Negative effects of undesirable fish on common carp production and overall structure and functioning of fishpond ecosystems. Aquaculture 549, 737811. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737811

Kromě výše uvedené publikace jsme sepsali i popularizační článek, který podává informace o střevličce východní pro širší veřejnost – stručně popisuje vzhled střevličky, její distribuci, negativní dopady jejího působení ve vodních ekosystémech, možnosti eliminace a dotýká se i legislativních aspektů. Článek je dostupný online zde.

kajgrova_vyzkum2

Napsala: Ing. Lenka Kajgrová

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1