Přihláška ke
studiu

Má-li přihláška formální nedostatky, bude vrácena k doplnění. V případě, že formální nedostatky nebudou odstraněny do data uvedeného ve výzvě, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení. Správnost údajů uvedených v přihlášce do magisterského studia musí být ověřena (studijní průměr z bakalářského studia) razítkem a podpisem studijního oddělení absolvované školy.

Více informací vám poskytne studijní pracoviště.

E-přihláška nebo papírový formulář?

Pro přihlášení do všech studijních programů je doporučeno využít e-přihlášku.

Ve 2. kroku podávání e-přihlášky nezapomeňte zaškrtnout souhlas s doručením případného kladného rozhodnutí o přijetí prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. Případné kladné rozhodnutí o přijetí vám tak bude doručeno ihned po jeho vydání, nebudete muset čekat na papírové rozhodnutí zasílané prostřednictvím České Pošty. 

V odůvodněných případech lze přihlášku podat také ve fyzické podobě na předepsaném tiskopisu. Formulář zašlete poštou nebo osobně odevzdejte v úředních hodinách na studijní pracoviště.

Pokud jste podali e-přihlášku, fyzický formulář nám již NEZASÍLEJTE.

 

Do kdy podat přihlášku?

Přihlášky do Bc. a NMgr. studia podávejte nejpozději do 1. 8. 2024.

Přihlášky do doktorského studia podávejte nejpozději do 6. 5. 2024.

Jak zaplatit poplatek za přihlášku?

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem.

Není nutné s přihláškou zasílat doklad o zaplacení. V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů či forem studia, může poplatky za všechny své přihlášky zaplatit jedním příkazem/složenkou.

Poplatek za podání jedné přihlášky: 500 Kč

Název banky: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 104725778/ 0300  

Konstantní symbol (pro bezhotovostní platby): 378 

Konstantní symbol (pro složenku): 379  

Variabilní symbol: 6020109

Specifický symbol: v případě podání elektronické přihlášky oborové číslo, v případě podání papírové přihlášky je nutné kontaktovat studijní pracoviště, které uchazeči oborové číslo (specifický symbol) vygeneruje. 

IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778   

BIC kód (BIC - SWIFT CODE): CEKOCZPP 

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky

Protože při provádění platby do zahraničí (do České republiky) nelze ve formuláři uvést údaj Variabilní symbol, který zajišťuje dodání Vaší platby fakultě, na kterou se hlásíte, doporučujeme tento postup:
Platbu proveďte u některé slovenské pobočky Československé obchodní banky a v jejím formuláři pro zahraniční platby napište příslušný variabilní symbol fakulty, na kterou se hlásíte, do kolonky pro „účel platby“.
Nezapomeňte Vaši kopii formuláře uschovat pro reklamace.
Přihláška na papírovém formuláři

Pokud jste podali e-přihlášku, fyzický formulář nám již není nutné zasílat!

Formuláře přihlášky ke stažení

Přihláška ke studiu bakalářského studijního oboru

Přihláška ke studiu magisterského studijního oboru

Přihláška ke studiu magisterského studijního oboru vyučovaného v anglickém jazyce

Přihláška ke studiu doktorského studijního oboru

Přihláška ke studiu doktorského studijního oboru v anglickém jazyce

Kam zaslat vyplněnou přihlášku

Bakalářské a navazující magisterské studium

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury a ochrany vod, studijní pracoviště
Na Sádkách 1780
370 05  České Budějovice

Doktorské studium

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
studijní pracoviště
Zátiší 728/II
389 01 Vodňany

Jak přihlášku vyplnit

Doklad o zaplacení
Není třeba dokládat. V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).
Hlásí-li se uchazeč na více oborů či forem studia, může poplatky za všechny své přihlášky zaplatit jedním příkazem/složenkou. 

Akademický rok
2023/2024

Forma  studia:
Do přihlášky vyplňte dle oboru, na který se hlásíte.
Prezenční - denní studium
Kombinovaná - zhruba 6 x až 8 x za semestr probíhají v jednom dni (obvykle pátek) "konzultace"

Název studijního oboru
V přihlášce ke studiu na vysoké škole je nutné uvést název studijního oboru. Pokud se uchazeči hlásí na více oborů (resp. forem studia), jsou povinni podat na každý studijní obor a formu studia (prezenční studium, kombinované studium) samostatnou přihlášku.
 
KKOV vystudované střední školy a oboru:
Oboje obvykle k nalezení na vysvědčeních ze střední školy
 
Prospěch podle výročních vysvědčení (týká se přihlášek do bakalářského studia):
Nezáleží, zda se k nám hlásíte přímo ze střední školy, nebo už nějakou dobu pracujete či studujete jinde, vždy musíte doložit ověřené kopie výročních vysvědčení z posledních 4 ročníků absolvované střední školy. Toto platí i v případě studia na odborných školách s nástavbou. Kdo nedodá všechny výsledky studia za poslední 4 roky studia na střední škole, bude z přijímacího řízení vyřazen.
 
Studijní průměr (týká se pouze přihlášek do magisterského studia, oboru Rybářství a ochrana vod):
Jedná se o vážený studijní průměr!!! Vážený studijní průměr z bakalářského studia musí být ověřen (razítkem a podpisem studijního oddělení absolvované vysoké školy).
V případě, že jste v posledním ročníku bakalářského studia Rybářství nebo Ochrany vod a jste studenty FROV JU, studijní průměr bude do Vaší přihlášky doplněn po konání SZZ.
  
Téma disertační práce - Ochrana vodních ekosystémů:
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu si zvolí téma své disertační práce na základě nabídky témat pro daný akademický rok.
 
Téma disertační práce - Rybářství:
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu si zvolí téma své disertační práce na základě nabídky témat pro daný akademický rok.

Rok ukončení (týká se pouze přihlášek do magisterského studia):
Pokud jste ještě neukončili bakalářské studium, vepište měsíc a rok, kdy plánujete ukončit bakalářské studium.

Lékařské potvrzení:
NE. Fakulta rybářství a ochrany vod JU toto potvrzení NEVYŽADUJE.

 

Jaké dokumenty dodat k přihlášce?

Bakalářské studium

 • Vysvědčení ze SŠ,
 • maturitní vysvědčení (pokud budete maturovat v roce 2024, maturitní vysvědčení nám dodáte později),
 • pokud se hlásíte na kombinovanou formu studia, je nutné dodat také životopis a motivační dopis.

Zůstaňme
v kontaktu

Bc. a NMgr.
studium

 • Bc. Jindřich Hofbauer

 • +420 387 774 646
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. a NMgr.
studium

 • Mgr. Alžběta Ďurinová

 • +420 387 774 644
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ph.D.
studium

 • Bc. Lucie Kačerová

 • +420 387 774 736
  +420 734 269 084
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1