• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Bilaterální setkání Norsko-Česká republika

Bilaterální setkání Norsko-Česká republika

Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB) při VÚRH pořádala na začátku května (4.-7.5.2022) bilaterální setkání mezi norskými partnery a českými partnery. Workshopu se účastnili za norskou stranu zástupci firem COWI AS a Aquateam COWI a za českou stranu jednak pracovníci LECHB a také partneři laboratoře z oblasti monitoringu vod a jejich úpravy – Povodí Vltavy, s.p., Povodí Labe, s.p., ČHMÚ a ENVI-PUR s.r.o. Workshop se zabýval především otázkami spojenými se snižováním negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod a možnostmi vzájemné spolupráce v oblasti monitoringu a čištění vod.

Během workshopu účastníci přednesli řadu příspěvků, následovaných diskuzí nad tématem. První den (5.5.) workshopu byl věnovaný monitoringu vod a novým mikropolutantům ve vodním prostředí. Dopoledne prof. Tomáš Randák (FROV) přivítal účastníky a představil Fakultu rybářství a ochrany vod (FROV) a její součásti. Následovala exkurze po pracovištích FROV ve Vodňanech. Odpoledne předneslo své příspěvky část účastníků:

1. Beata Szatkowska, Renata Tomczak-Wandzel (Aquateam COWI)

 - Aquateam laboratory competencies – applied science

 - Aquateam selected ongoing projects – in context of micropollutants

2. Pavla Chaloupková (SFŽP) – Norway grants - Bilateral cooperation

3. Roman Grabic (FROV) – Non-target screening as a tool in monitoring and technology solutions

4. Vít Kodeš (ČHMÚ) – Pesticides in ground water

5. Marek Liška, Lumír Kule (Povodí Vltavy) – Water quality in reservoir and catchment of Želivka

6. Martin Ferenčík (Povodí Labe) – Analyses of Organic micropollutants in water compartments by chromatographic methods with MS detection

Druhý den (6.5.) pokračoval příspěvky a diskuzí okolo úpravy vod a řešení hot-spots znečišťujících vody.

1. Lukáš Moniak (EnviPur) – Introduction of EnviPur

2. Daniel Vilím (EnviPur) – EnviPur Technology, Examples of pilot plant application, Further development within EnviPur in general

3. Liv Bruaas Henninge, Stein Broch Olsen (COWI AS) – Collaborations between COWI and FFPW USB + Povodi Labe

4. Petra Nováková (FROV) – Target and non-target screening in drinking water treatment plants

Po obědě si účastníci oddechli při prohlídce nedalekého zámku Kratochvíle, aby mohli pokračovat až do večera řešením konkrétních otázek ohledně již proběhlé spolupráce (např. NEA screening), ale i té budoucí (PFC ve vodách, screening půd a kalů, výzvy z Norských fondů, …). Dále se diskutovaly nově vznikající mikropolutanty a způsoby jejich prioritizace. Výstupem bude Seznam mikropolutantů, které je důležité monitorovat v českých i norských podmínkách.

Setkání bylo přínosné nejen po odborné stránce, ale umožnilo se po delší odmlce způsobené covidovou situací opět setkat osobně a upevnit vzájemné vztahy.

 

Strengthening of the collaboration between the University of South Bohemia in České Budějovice and COWI AS in Water Monitoring, project n. 1404572019

Project from the Bilateral Fund of the Programme „Environment, Ecosystems and Climate Change“ supported by the Norway Grants 2014 – 2021.

svecova_nf2

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1