Ochrana vodních ekosystémů

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0588D030003

Popis programu

Doktorské studium ve studijním programu Ochrana vodních ekosystémů představuje zajímavou možnost pokračování v získávání nových vědeckých poznatků dle individuálního studijního plánu. Toto studium prohlubuje znalosti a schopnosti získané v magisterském studiu v návaznosti na podrobnou odbornou specializaci zpravidla v kontextu s aktuálními vědeckými a výzkumnými problémy v chemii životního prostředí, toxikologii, ekologii vodního prostředí a molekulární biologii apod.

Informace o studiu

Doktorský studijní program Ochrana vodních ekosystémů je nastaven jako silně výzkumně orientovaný, studenti jsou součástí týmů výzkumných laboratoří. Základním požadavkem na studenta je práce na tématu disertace a zapojení se do chodu své výzkumné laboratoře a celé fakulty. Student musí prokázat všechny dovednosti, které jsou pro kvalitního vědce či odborníka v budoucnu důležité - samostatnost, schopnost komunikace s kolegy na domovské i zahraniční instituci, komunikace v anglickém jazyce, schopnost učit se novým věcem, schopnost naspat kvalitní vědeckou publikaci jako první autor, prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni a diskutovat o nich, stejně jako osvojit si potřebné dovednosti spojené s pedagogickými kompetencemi. Studenti jsou rovněž motivováni procvičit si schopnost navrhnout výzkumný projekt v rámci Grantové agentury JU a v případě jeho financování i samostatné řešení projektu a čerpání přidělené finanční podpory dle plánu. Není ani zapomínáno na prohloubení si praktických zkušeností.
Podrobné informace o studiu naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • vědecky a analyticky myslet,
 • orientovat v oblasti environmentální chemie, toxikologie, molekulární biologie, biodiverzity, ekologie vodního prostředí,
 • inovovat přístupy k využívání vodních zdrojů při dodržení zásad dlouhodobé udržitelnosti biodiverzity a vysoké kvality vod,
 • ovládat nejnovější metody zpracování dat,
 • být inovátorem či vysoce kvalifikovaným konzultantem a poradenským specialistou pro oblast ochrany vodního prostředí v rámci ČR i EU (např. legislativa EU, EFSA, WHO, SETAC).
Uplatníte se například jako:
 • vědecko-výzkumný pracovník na institucích zabývajících se životním prostředím a jeho ochranou nebo jiným přírodovědným, ekologickým, biologickým, chemickým, zemědělským či dalším tematicky blízkým základním i aplikovaným výzkumem,
 • vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku životního prostředí, biologie, ekologie, chemie I toxikologie,
 • specializovaný referent ve státní správě na úrovni ministerských, krajských či městských úřadů v oblasti působnosti ochrany přírody či životního prostředí,
 • odborník působící v institucí zaměřujících se na ekologii, ochranu přírody a krajiny..

Přijímací řízení

 • Vyberte si téma své disertační práce.
 • Navažte kontakt s vedoucím zvoleného tématu, v případě vzájemné domluvy podejte přihlášku ke studiu.

Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v Opatření děkana k přijímacímu řízení a zde.

Kontakt

Bc. Lucie Kačerová

Tel.: 389034736

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1