Vypisování a zadávání BP/DP 2022/2023

Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 15/2022 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:

  1.  do 18.11.2022 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s vyznačením, zda se jedná o bakalářskou nebo diplomovou práci a příp. pro který obor je určena.
  2. dne 28.11.2022 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce.
  3. do 06.01.2023 si studenti musí zadat svou práci u některého z navrhovatelů prací. Student/ka si vybere téma a zkontaktuje navrhovatele. Pokud bude téma volné a s navrhovatelem se dohodnou, navrhovatel ohlásít emailem Ing. Plecerové obsazení tématu a jméno studenta. Pokud je téma již obsazené či se student/ka s navrhovatelem nedohodnou, student/ka si hledá jiné téma, popř. navrhovatele.
  4. Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  5. do 02.02.2023 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
  6. do 13.02.2023 studijní oddělení zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy.
  7. Zadávací protokol je nedílnou součástí bakalářské/diplomové práce.

Legenda:
BP - bakalářská práce
DP - diplomová práce
V případě, že je téma práce přeškrtnuto, bylo již obsazeno studentem.
P/O Ochrana vod - téma určeno pro studijní program/obor Ochrana vod
P/O Rybářství - téma určeno pro studijní obor Rybářství
Není-li určeno, pro který obor je téma vhodné, mohou si jej zadat studenti z obou studijních programů/oborů.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH - Vodňany)

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4756
BP  Hodnocení vývoje ichtyofauny v dlouhodobě sledovaných úsecích pstruhových revírů jižních Čech 


doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4756
DP  Výskyt biocidů ve vodním prostředí ČR – analýza screeningových dat (konzultant: Ing. Helena Švecová, Ph.D.)


Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4752
DP  Vliv znečištění vodního toku na raný vývoj lososovitých ryb (konzultant: Ning Zhang)


MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Ochrana vod Osud léčiv v půdách zavlažovaných odpadními vodami (Fate of pharmaceuticals in soils irrigated with wastewater)
BP  Účinnost biologického rybníka při odstraňování kontaminantů z odpadních vod: role rostlin (The efficiency of biological pond in the removal of contaminants from wastewater: role of plants)


Ing . Jan Turek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4755
BP  Ověření možnosti značení plůdku lososovitých ryb pomocí Alizarinové červeně


Ing. Helena Švecová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4752
BP - Ochrana vod Výskyt specifických polutantů v čistírenských kalech se zaměřením na UV filtry


RNDr. Anna Koubová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4734
BP - Ochrana vod Vliv komunálního znečištění na molekulární obranné mechanismy pstruha obecného (Salmo trutta)

Laboratoř fyziologie a reprodukce

Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4615
DP  Fish sperm motility: visualization and analyses


Ing. Marek Rodina, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP - Rybářství Hormonální přípravky používané v řízené reprodukci ryb ve světové akvakultuře: přehled historických, současných a perspektivních preparátů, jejich charakteristika a použití.


MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP - Rybářství Fish sperm cryobanking as a component of the National Programme on Conservation of Farm Animal Genetic Resources in the Czech Republic (review) (English)
DP  Carp sperm cryoresistance after hypothermic storage (experimental work) (English)


MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP - Rybářství Reproductive system structure and spermatogenesis in holostean fishes (review) (English)
DP  Specificity of mitochondrion functioning: fish sperm versus somatic cells (English)


 

Laboratoř intenzivní akvakultury

MSc. Nima Hematyar
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Rybářství Efficiency of vitamin C and E on retarding lipid and protein oxidation in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet influenced by frozen storage.
DP Considering two aspects of fish welfare on the fillet quality of largemouth bass (Micropterus salmoides).


MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4679
BP Effect of oxidative stress on fish egg quality
DP  Epigenetic modifications of DNA methylation during ageing of zebrafish oocytes


MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4748
BP - Rybářství Effect of temperature on the successful egg storage duration in zebrafish Danio rerio
DP  Molecular study of the association of oocyte ageing and incidence of ploidy anomalies in zebrafish Danio rerio


 

 MSc. Oleksandr Malinovskyi, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
DP  Etologické aspekty reprodukce candáta obecného (Sander lucioperca) v polokontrolovaných podmínkách. Ethological aspects of pikeperch (Sander lucioperca) reproduction in semi-controlled conditions.


Mgr. Tomáš Pěnka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 903 4770
BP - Rybářství Využití smíšené obsádky candáta obecného (Sander lucioperca) s okounem říčním (Perca fluviatilis) v podmínkách intenzivní kultury / Application of biculture of pikeperch (Sander lucioperca) with perch (Perca fluviatilis) in intensive culture

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4608
DP  Optimalizace tlakového šoku pro efektivní produkci triploidů u ryb


doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4612
BP - Rybářství Ekosystémová produktivita rybníků - závislost mezi velikostí obsádky, průměrným přírůstkem a produkcí kapra obecného z jednotky plochy rybníka
DP  Vliv obsádky kapra obecného a typu předkládaného krmiva na základní ukazatele kvality vody v rybníce. (The influence of common carp stock and the type of supplemental feed on the basic parameters of water quality in a pond.)


Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4609
DP Praktické zkušenosti s použitím molekulárních markerů pro určení pohlaví jeseterů

Ing. Martin Prchal, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4753
BP - Rybářství Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného: přehledová studie
BP - RybářstvíTolerance k hypoxii u neselektované a selektované populace Amurského lysce
DP  Lze změnit ošupení a tvar těla Amurského lysce ke spokojenosti zákazníka? (Can the scaliness and body shape of the Amur mirror carp be changed to the customer's satisfaction?)
DP  Genetické parametry barvy svaloviny u kapra obecného, linie ALv, a jejich vztah k hlavním užitkovým znakům. (Genetic parameters of muscle color in common carp, strain AMv, and their relationship to the main performance traits.)

 MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 38 777 4607
BP - Rybářství Nebezpečí genotoxických chemikálií pro embrya ryb: přehledová práce
BP - RybářstvíVliv poškození DNA na vývoj embrya u jesetera malého (Acipenser ruthenus)

Laboratoř sladkovodních ekosystémů

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4769
BP Využití alizarinové červeně pro značení a výzkum biologie raků (onzultant Davinder Kaur)
BP Využití alizarinové červeně pro značení a výzkum biologie korýšů (konzultant Davinder Kaur)

DP  Pohroma chovných pstruhových potoků – rak signální (konzultant - Jan Kubec)


 doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4745
BP  Tajemství račích samic: kdy kladou vajíčka?
BP  Rak ničivý (Cherax destructor) - literární přehled
DP  Kladení a plodnost raka mramorovaného


Ing. Martin Bláha, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4611

BP Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního
DP Barcoding společenstva makrozoobentosu Křesánovského potoka


RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676

BP Vnímání predačního rizika a příjem potravy mezopredátora hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na základě čichových a vizuálních podnětů od vyššího predátora


 MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4745
DP  Electron microscopy as a tool for fisheries research / Elektronová mikroskopie jako nástroj pro rybářský výzkum
DP  Proteomics as a modern method in fisheries science / Proteomika jako moderní metoda v rybářském výzkumu


Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP  Porovnání přikrmovaných a nepřikrmovaných rybníků z hlediska využitelnosti potravy pro kapra obecného (Cyprinus carpio) 
DP  Inkorporace potravy kapra v různých teplotách za použití stabilních isotopů
DP Vliv hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na potravní řetězec řeky Ploučnice.
 

MSc. Paride Balzani, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP  Vývoj nové neinvazivní metody analýzy stabilních izotopů u raků / Development of a new, non-invasive methodology for stable isotope analysis of crustaceans
 

Ing. Jan Kubec, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP  Migrační politika nepůvodních raků v ČR
BP  Chování raků – literární přehled
DP Efekty farmakologických polutantů na raky
 

MSc. Davinder Kaur
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP  Tracking crayfish – finding of the source of chemical information (pheromones, food cues) in different types of flows / Stopovací  raci – hledání zdroje chemické informace (feromony, potrava) při různém proudění vody
Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4625
BP Vliv vybraných anestetik na ryby - přehledová studie. 
DP  Vliv praziquantelu na raná vývojová stadia amura bílého.


doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4621
DP Vliv syntetického steroidu mifepristonu na reprodukci modelového druhu žáby drápatky vodní (Xenopus laevis)
DP Vliv modelové látky s anti-progestagenní aktivitou na reprodukci dánia pruhovaného (Danio rerio)


MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4621

BP  Využití detekce environmentální DNA při sledování rybích patogenů (přehledová práce)
DP  Detekce virových patogenů ryb ve vodním prostředí


MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4621

BP - Rybářství  Histopatologické zpracování jaterní tkáně u ryb
DP  Možnosti léčby smíšených vnějších protozoálních infekcí ryb


Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622
DP  Posouzení subchronické toxicity směsí pesticidů na raky
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622

DP  Zebrafish (Danio rerio) as a model for assessing developmental and reproductive toxicity (konzultant: doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.)


Ing. Pavel Šauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622
DP  Charakterizace hormonálních aktivit v rybích tkáních pomocí in vitro biotestů


Ing. Nikola Třešňáková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4625
BP  Interakce račích tkáňových buněk s environmentálními stresory (přehledová studie)

Ústav akvakultury a ochrany vod (ÚAOV - České Budějovice)

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

doc. Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 38 903 4681
+ 420 737 221 930
BP - Rybářství Možnosti využití přerušované respirometrie v intenzivní akvakultuře


Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 38 777 4681
BP - Rybářství Charakterizace monoklonálních protilátek rozeznávajících bílé krvinky kapra obecného  
BP - Rybářství Srovnání citlivosti hlavních akvakulturních druhů ke stimulaci LPS  
DP Vývoj monoklonálních protilátek proti leukocytům kapra obecného
DP Využití PLGA nosičů pro vakcinaci ryb 


 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4677

BP - Rybářství  Umělá reprodukce hrouzka obecného (Gobio gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus)
BP - Rybářství  Vliv délky a způsobu transportu jiker na jejich líhnivost u hlavatky obecné (Hucho hucho)


Ing. Ján Regenda, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 +420 38 903 4676
+420 606 077 651

BP - Rybářství Analýza vánočního prodeje ryb v ČR
BP - Rybářství Charakteristika různých produkčních akvakulturních systémů využívaných pro chov ryb


Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 +420 38 777 4683

BP - Rybářství Produkce kvasinek z odpadních surovin a jejich využití pro výživu ryb
BP Proměnlivost morfologické plasticity rybničních sinic v závislosti na kultivačních podmínkách
DP  Změna rychlosti růstu rybničních sinic v závislosti na úživnosti prostředí
DP  Morfologická plasticita rybničních sinic druhů Pseudanabaena   


MSc. Tatyana Gebauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 +420 38 777 4682

DP  Can nanobubbles improve the process of swim bladder inflation in European perch? (Vliv aplikace nanobublin na naplnění plynového měchýře u okouna říčního)


Ing. Markéta Dvořáková Prokešová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4682
BPRaná ontogeneze vybraných chráněných druhů ryb ČR
BP - Rybářství  Inovativní krmná aditiva v akvakultuře – využití huminových látek při chovu pstruha duhového (Innovative feed additives in aquaculture – use of humic substances in culture of rainbow trout)
DP  Efektivnost monosexních obsádek pro komerční produkci sumečka afrického v intenzivních podmínkách recirkulačního akvakulturního systému (Effectiveness of monosex stocks for intensive rearing of African catfish under recirculating aquaculture systems)


MSc. Ghasem Rashidian, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
DP  The effects of dietary supplementation of chelated minerals on different aspects of physiology of fish (rainbow trout)
DP  Encapsulation of Quercetin in chitosan-alginates nanocapsules for aquaculture applications

Laboratoř výživy

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4643
DP  Vývoj nových rybích výrobků pro předškolní děti na základě výzkumu jejich preferencí


RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4649
BP - Rybářství Optimization of digestion of protein samples for determination of amino acids with emphasis to fish meat (Optimalizace trávení vzorků bílkovin pro stanovení aminokyselin s důrazem na rybí maso).
DP Tracing amino acids in the recirculatory system - food, meat, and faeces  (Sledování aminokyselin v recirkulačním systému - potrava, maso a stolice)   
DPTracing fatty acids in the recirculatory system - food, meat, and faeces (Sledování mastných kyselin v oběhovém systému – potrava, maso a stolice)

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4648
BP Dynamika populace střevličky východní v povodí řeky Stropnice
Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
BP - Rybářství Optimalizace aerobní mineralizace kalů z akvakultury. Badatelská práce
BP Přehledová studie – Akvaponie: Jedna, nebo více smyček?


MSc. Koushik Roy, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4648
BP Concepts of future circular and planetary healthy blue food production from Czech fishponds (review & in-silico analysis)
DP Evaluation of digestibility boosting effects of natural food (zooplankton-zoobenthos) on plant-based supplementary feed in Czech fishponds (review & experiments)


Ing. Lenka Kajgrová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 903 4648
BP Dynamika společenstva makrozoobentosu v rybnících s odchovem násady kapra
BPDynamika společenstva zooplanktonu v rybnících s odchovem násady kapra
 

MSc. Anil Axel Tellbüscher
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP Optimisation and validation of Flame-Atomic Absorption Spectroscopy (F-AAS) methods for determining metals in aquaculture water, feed, and faeces samples
 

MSc. Ewumi Azeez Folorunso
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP The compatibility of pesticides and biocontrol agents for aquaponics crops

Ústav komplexních systémů (ÚKS - Nové Hrady)

Laboratoř experimentálních komplexních systémů

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3843
DP Využití minispektrofotometru pro kontinuální sledování a optimalizaci provozu vodárenských filtrů (konzultant: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)
DP Mikroskopická analýza čistoty průmyslových odpadních vod (konzultant: Mgr. Kirill Lonhus, Ph.D.)


Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3828


Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3833
BP - Ochrana vod Studium nárůstu a morfologie živých lidských buněk v odezvě na běžné kontaminanty vod (konzultant: Mgr. Ali Ghaznavi)
DP Využití minispektrofotometru pro objektivizaci stanovení chlóru v pitné vodě (konzultant: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)
DP  Mikroskopická analýza sedimentu po filtraci průmyslových odpadních vod (konzultant: Mgr. Kirill Lonhus, Ph.D.)


Ing. Jakub Bumba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3833
BP Studium biologicky aktivních polutantů sladkovodních ekosystémů
DP Hodnocení vlivu vybraných polutantů na základní fyziologické parametry buňky

Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Ing. Jan Urban, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3842
+420 777 729 584
DP Analýza dat z rybí biotelemetrie pomocí Markovových modelů


Ing. Petr Císař, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 903 3802
+420 724 219 003
DP Detekce onemocenění ryb a vyhodnocení jejího průběhu pomocí obrazových dat

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko (MEVPIS)

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko

Ing. Petra Plachtová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4773
BP - Ochrana vod Možnosti čerpání dotací v oblasti ochrany vod v období 2021 - 2027
BP - Rybářství Evaluace Operačního programu Rybářství v České republice

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1