• Úvod
 • Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

19. Mistrovství světa v muškaření

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa0008.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00451.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00541.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220716_130719.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220715_134922.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300572110_586696503136593_3231620864957237128_n.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300066182_1990457724482223_405735092477220463_n.jpg,

Český tým zaznamenal mimořádný úspěch na 19. Mistrovství světa v muškaření.

Po tuhém boji se juniorský tým, v oblasti Trentino v Itálii, umístil na druhém místě za prvním Španělskem, na třetím místě se umístil tým z Francie. V individuální soutěži měla česká výprava 3 závodníky v první pětce, konkrétně třetí, čtvrté a páté místo.

Na historicky prvním mistrovství světa pak ženský tým ČR, tentokrát v Norsku, vybojoval titul mistryň světa a obsadil první 4 místa.Jedná se o mimořádný úspěch, který se možná už nikdy nebude opakovat.

Celkově se mistrovství zúčastnilo 10 zemí a 50 závodníků z celého světa. Česká republika opět potvrdila, že v tomto rybářském odvětví patří k naprosté světové špičce. Naše fakulta se může pyšnit dvojicí v juniorském týmu (Martin Musil, trenér a Martin Vlk, manažer), v týmu žen pak naši fakultu reprezentovala Kateřina Švagrová (bývalá studentka), která v individuální soutěži vyhrála druhé místo. 

Jsme rádi, že se i my jako Fakulta rybářství a ochrany vod JU na tomto úspěchu můžeme podílet a moc gratulujeme k fantastickým úspěchům.

Další informace naleznete také na FB zdea zde.

19th World Fly Fishing Championship

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa0008.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00451.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00541.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220716_130719.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220715_134922.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300572110_586696503136593_3231620864957237128_n.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300066182_1990457724482223_405735092477220463_n.jpg,

The Czech team achieved an extraordinary success at the 19th World Fly Fishing Championship.

After a tough fight, the junior team, in the Trentino region of Italy, placed second behind Spain on the first place, on the third place was a team from France. In the individual competition, the Czech team had 3 competitors in the top five, namely third, fourth and fifth place.

At the first ever World Championship, the women's team of the Czech Republic, this time in Norway, won the title of world champions and occupied the first 4 places. This is an extraordinary achievement that may never be repeated.

In total, 10 countries and 50 competitors from all over the world took part in the championship. The Czech Republic has once again confirmed that it belongs to the world's absolute best in this fishing discipline. Our faculty can be proud of a couple in the junior team (Martin Musil, coach and Martin Vlk, manager), and in the women's team our faculty was represented by Kateřina Švagrová (a former student), who won the second place in the individual competition.

We are glad that we, as the Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB, can participate in this success, and we congratulate for the fantastic achievements.

Further information can also be found on FB hereand here.

2. kolo přijímacího řízení

Právě jsme otevřeli 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

23. Mezinárodní astakologická konference, Hluboká nad Vltavou

V letošním roce uběhlo 50 let od založení Mezinárodní astakologické organizace a my jsme měli tu čest, uspořádat poprvé v České republice 23. mezinárodní astakologickou konferenci, která se uskutečnila 20.–26.06.2022 v Alšově jihočeské galerii a Hotelu Štekl.

Konference se účastnilo 138 odborníků z celého světa s velkým zastoupením z Ameriky, Austrálie, Skandinávie, Chorvatska, Španělska, Anglie, Německa, Rakouska a dalších států. Celý týden byl nabitý jak odbornými přednáškami, tak doprovodným programem.

Děkujeme všem zúčastněným za utvoření nezapomenutelné atmosféry této konference.

Pavel Kozák

Děkan FROV JU

23rd Symposium of the International Association of Astacology, Hluboká nad Vltavou

This year marks the 50th anniversary of the founding of the International Association of Astacology, and we had the honour of organizing for the first time in the Czech Republic the 23rd Symposium of the International Association of Astacology, which took place from June 20 – June 26, 2022, in Aleš's South Bohemian Gallery and Hotel Štekl.

138 experts from around the world attended the conference with a significant representation from America, Australia, Scandinavia, Croatia, Spain, England, Germany, Austria and other countries. The whole week was packed with both professional lectures and an accompanying program.

Thank you to everyone involved for creating the unforgettable atmosphere of this conference.

Pavel Kozák

Dean of the FFPW USB

7 důvodů proč u nás studovat

Absolventka FROV JU získala prestižní projekt

S potěšením oznamujeme, že naše absolventka doktorského studia Effrosyni Fatira, MSc, PhD získala prestižní evropský projekt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) - Individual Fellowships. S podporou tohoto projektu nastoupí na univerzitu v Las Palmas de Gran Canaria, kde bude pracovat na tématu "Impact of climate change on twilight zone fishes during early-stage development". Přejeme Effrosyni hodně zdaru v tomto projektu a v její další výzkumné kariéře.

effrosyni2

Admission procedure DSP

We have just opened an admission procedure for doctoral study programs. Applications can be submitted by May 9, 2022. Detailed information and topics of the doctoral theses can be found here.

Admissions

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/brozova_nabor.jpg,

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB open the admission procedure for BSc. and MSc. study programs. You can find more information here.

Agro fair Země živitelka 2022

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/nebesky_zivitelka1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/nebesky_zivitelka2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/nebesky_zivitelka3.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/nebesky_zivitelka4.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/nebesky_zivitelka5.jpg,

At the end of August, the Faculty of Fisheries and  Protection of Waters USB presented itself again at the 48th annual international agro fair Země živitetelka 2022 in České Budějovice. At a joint exhibition with the Faculty of Agriculture and Technology USB in the pavilion R3, we offered the full range of products from our fish shop, including novelties in the form of several innovative products based on fish meat in brine. As part of cooperation with the South Bohemian Region, these products were also popularized at another location of the agrosalon in the prestigious T1 pavilion. Our exhibition stand also served as a meeting place with important persons. The most important visit was the meeting with the Minister of Agriculture of the Czech Republic, Mr. Ing. Zdeněk Nekula, who was welcomed by the dean of the faculty, prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Akvaponie FROV JU v Reflexu

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/akvaponie1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/akvaponie2.jpg,
 • ,

Naši kolegové, Ing. Radek Gebauer, Ph.D. s Mgr. Miroslavem Bočkem, připravili rozhovor pro časopis Reflex o fakultních akvapóniích. Přečtěte si jejich rozhovor zde.

Další článek o našich akvaponiích si můžete přečíst zde.

Awarding of extraordinary scholarships for talented students

On November 11, 2022 the Dean Committee for awarding of scholarships for talented students recommended 4 students namely Bc. Lucie Bártová, Bc. Anna Hovorková, Bc. Jakub Kocour a Jan Škrabánek which applicants out of students of FFPW USB might be awarded with the scholarship according to the Measure of the Dean No. 2/2019.

Decisions about awarding the scholarships to students were passed personally by the dean of the faculty professor Pavel Kozák and the vice-dean for study affairs Assoc. Prof. Martin Kocour.

We congratulate to all awarded students and we hope that they will keep collaborating with our faculty in this academic year!

vazacova_nadani

Bilateral meeting between Norway-Czech Republic

The Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry (LECHB) at the RIFCH organized a bilateral meeting between Norwegian and Czech partners at the beginning of May (4-7.5.2022). Representatives of COWI attended the workshop AS and Aquateam COWI on the Norwegian side and LECHB staff on the Czech side, and laboratory partners in the field of water monitoring and treatment – Povodí Vltavy, State Enterprise, Povodí Labe, State Enterprise, CHMI, and ENVI-PUR Ltd. The workshop dealt mainly with issues related to reducing the negative impact of human activities on water quality and the possibilities of mutual cooperation in monitoring and water treatment.

During the workshop, participants presented several papers, followed by discussions on the topic. The workshop's first day (May 5th) was dedicated to water monitoring and new micropollutants in the aquatic environment. In the morning, prof. Tomáš Randák (FFPW) welcomed the participants and introduced the Faculty of Fisheries and Protection of Waters (FFPW) and its parts. An excursion around the FFPW facilities in Vodňany followed. In the afternoon, some participants presented their contributions:

 • Beata Szatkowska, Renata Tomczak-Wandzel (Aquateam COWI)
  • Aquateam laboratory competencies – applied science
  • Aquateam selected ongoing projects – in context of micropollutants
 • Pavla Chaloupková (State environmental fund of the Czech Republic) – Norway grants - Bilateral cooperation
 • Roman Grabic (FFPW) – Non-target screening as a tool in monitoring and technology solutions
 • Vít Kodeš (CHMI) – Pesticides in ground water
 • Marek Liška, Lumír Kule (Povodí Vltavy) – Water quality in reservoir and catchment of Želivka
 • Martin Ferenčík (Povodí Labe) – Analyses of Organic micropollutants in water compartments by chromatographic methods with MS detection

The next day (May 6th, 2022) continued with contributions and discussions about water treatment and the solution of water pollution hot-spots:

 • Lukáš Moniak (EnviPur) – Introduction of EnviPur
 • Daniel Vilím (EnviPur) – EnviPur Technology, Examples of pilot plant application, Further development within EnviPur in general
 • Liv Bruaas Henninge, Stein Broch Olsen (COWI AS) – Collaborations between COWI and FFPW USB + Povodi Labe
 • Petra Nováková (FFPW) – Target and non-target screening in drinking water treatment plants

After lunch, the participants took a break during a tour of the nearby Kratochvíle Castle so that they could continue until the evening to address specific issues regarding cooperation (e.g., NEA screening) but also the future (PFC in water, soil, and sludge screening, calls from Norwegian funds, …). Newly emerging micropollutants and ways to prioritize them were also discussed. The output is a List of emergent pollutantssuitable for monitoring in Czech and Norwegian conditions.

The meeting was beneficial not only from a professional point of view, but it was possible to meet again in person and strengthen mutual relations after a long pause caused by the covid situation. You can see the video from the meeting here.

 

Strengthening of the collaboration between the University of South Bohemia in České Budějovice and COWI AS in Water Monitoring, project n. 1404572019

Project from the Bilateral Fund of the Programme „Environment, Ecosystems and Climate Change“ supported by the Norway Grants 2014 – 2021.

svecova_nf2

Bilaterální setkání Norsko-Česká republika

Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB) při VÚRH pořádala na začátku května (4.-7.5.2022) bilaterální setkání mezi norskými partnery a českými partnery. Workshopu se účastnili za norskou stranu zástupci firem COWI AS a Aquateam COWI a za českou stranu jednak pracovníci LECHB a také partneři laboratoře z oblasti monitoringu vod a jejich úpravy – Povodí Vltavy, s.p., Povodí Labe, s.p., ČHMÚ a ENVI-PUR s.r.o. Workshop se zabýval především otázkami spojenými se snižováním negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod a možnostmi vzájemné spolupráce v oblasti monitoringu a čištění vod.

Během workshopu účastníci přednesli řadu příspěvků, následovaných diskuzí nad tématem. První den (5.5.) workshopu byl věnovaný monitoringu vod a novým mikropolutantům ve vodním prostředí. Dopoledne prof. Tomáš Randák (FROV) přivítal účastníky a představil Fakultu rybářství a ochrany vod (FROV) a její součásti. Následovala exkurze po pracovištích FROV JU ve Vodňanech. Odpoledne předneslo své příspěvky část účastníků:

 • Beata Szatkowska, Renata Tomczak-Wandzel (Aquateam COWI)
  • Aquateam laboratory competencies – applied science
  • Aquateam selected ongoing projects – in context of micropollutants
 • Pavla Chaloupková (SFŽP) – Norway grants - Bilateral cooperation
 • Roman Grabic (FROV JU) – Non-target screening as a tool in monitoring and technology solutions
 • Vít Kodeš (ČHMÚ) – Pesticides in ground water
 • Marek Liška, Lumír Kule (Povodí Vltavy) – Water quality in reservoir and catchment of Želivka
 • Martin Ferenčík (Povodí Labe) – Analyses of Organic micropollutants in water compartments by chromatographic methods with MS detection

Druhý den (6. 5. 2022) pokračoval příspěvky a diskuzí okolo úpravy vod a řešení hot-spots znečišťujících vody:

 • Lukáš Moniak (EnviPur) – Introduction of EnviPur
 • Daniel Vilím (EnviPur) – EnviPur Technology, Examples of pilot plant application, Further development within EnviPur in general
 • Liv Bruaas Henninge, Stein Broch Olsen (COWI AS) – Collaborations between COWI and FFPW USB + Povodi Labe
 • Petra Nováková (FROV JU) – Target and non-target screening in drinking water treatment plants

Po obědě si účastníci oddechli při prohlídce nedalekého zámku Kratochvíle, aby mohli pokračovat až do večera řešením konkrétních otázek ohledně již proběhlé spolupráce (např. NEA screening), ale i té budoucí (PFC ve vodách, screening půd a kalů, výzvy z Norských fondů, …). Dále se diskutovaly nově vznikající mikropolutanty a způsoby jejich prioritizace. Výstupem je Seznam mikropolutantů, který jsou vhodný pro sledování v českých i norských podmínkách.

Setkání bylo přínosné nejen po odborné stránce, ale umožnilo se po delší odmlce způsobené covidovou situací opět setkat osobně a upevnit vzájemné vztahy. Video ze setkání můžete zhlédnout zde.

 

Strengthening of the collaboration between the University of South Bohemia in České Budějovice and COWI AS in Water Monitoring, project n. 1404572019

Project from the Bilateral Fund of the Programme „Environment, Ecosystems and Climate Change“ supported by the Norway Grants 2014 – 2021.

svecova_nf2

Byl zahájen 17. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/fwis-2023_web_eva-krupickova.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/fwis-2023_web_evgenia-chitrova.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/fwis-2023_web_zuzana-strizova.jpg,

Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí. Přihlášky jsou již přijímány!

Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které splňují tyto podmínky:

 •  věk do 40 let (včetně),
 • dosažení titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy (matematické vědy, aplikovaná fyzika, vědy o zemi) a vědy o živé přírodě (biologické a lékařské vědy, chemické vědy, ekologické vědy).

Pravidla jsou umístěna na www.prozenyvevede.cz.

Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získávají:

 • 600 000 Kč, které si rozdělí a mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry.
 • Absolvování mediálního tréninku.
 • Možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.

Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat do 31. prosince 2022 pomocí platformy umístěné na www.prozenyvevede.cz.

Career at the FFPW USB

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB is hiring new employees, you can see more information here (or herein the Czech version).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1