• Úvod
 • Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

The NeoGIANT project: Unlocking the power of white grape marc to improve animal welfare

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/malkusova_neogiant2.jpg,

The FFPW USB is part of the innovative H2020 project NeoGiANT, which offers new solutions based on the known potent natural antimicrobial and antioxidant activities of grape marc extracts, due to their arsenal of phytochemicals, in particular their phenolic compounds content, to produce enhanced feed, treatment products, and natural sperm preservatives that will reduce the use of antibiotics for livestock and aquaculture.

The first informative article dedicated to the NeoGIANT project, the issue of antimicrobial resistance and the antimicrobial and antioxidant properties of marc extracts, was published in the research journal Aether. The article can be downloaded here, the project´s website is here.

malkusova_neogiant3

"Sustainable and circular food production" - panel discussion

We cordially invite you to the panel discussion. HOW TO FEED 10 MILLION PEOPLE AND NOT DESTROY THE PLANET? HOW TO CHANGE THE ECONOMY TO MAKE IT SUSTAINABLE? AND WHY IS MANURE OVER GOLD?

The current way of food production is not sustainable in the long term. The solution can be a circular bioeconomy. How it works and how it can be applied, for example, in agriculture or fishing, will be discussed with you by a quartet of experts on Monday 22/05/2023 from 6 p.m. in the Kampa Student Club.

Hosts: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D. (FROV JU), doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU), doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (FZT JU), Ing. Mgr. Oldřich Pecha (Štičí líheň ESOX)

Moderator: Mgr. Miroslav Boček

Free admission.

After the end of the program, there will be an excursion to the FFPW USB aquaponic greenhouse for those interested.

logo_norske-fondy-2021-2023

This project was supported by a grant from the Norwegian Funds in the Environment, Ecosystems and Climate Change programme.

 

 

"TalentAkademie" of South Bohemian Hopes

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie1.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie2.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie3.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie4.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie5.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie7.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie8.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/talentakademie9.jpeg,

The "TalentAkademie" of South Bohemian Hopes is a program for additional education of exceptionally gifted students in the South Bohemian Region. It is a three-day program for high school students in various fields. This year's thematic orientation also led these most talented students to the premises of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB in České Budějovice and Vodňany.

At our faculty, students could learn about modern analytical methods of pollutant detection, or listen to engaging stories about native and non-native crayfish in our rivers. In the Aquaponic Hall of Fisheries and Water Protection, the students then went on an excursion, where the principles of aquaponics were explained to them, and how this technology can contribute to solving global problems of humanity. Subsequently, the students built their own hobby aquaponic system, in which they then put fish and planted lettuce seedlings. The students were very excited about this practical demonstration and several of them thought about installing such a system at home in the garden or on the balcony.

„Udržitelná a cirkulární produkce potravin“ - panelová diskuze

Srdečně Vás zveme na panelovou diskuzi. JAK UŽIVIT 10 MILIONŮ LIDÍ A NEZNIČIT PLANETU? JAK ZMĚNIT EKONOMIKU, ABY BYLA UDRŽITELNÁ? A PROČ JE HNŮJ NAD ZLATO?

Současný způsob produkce potravin není dlouhodobě únosný. Řešením může být cirkulární bioekonomie. O tom, jak funguje a jak ji lze aplikovat například v zemědělství nebo rybářství, s vámi bude diskutovat čtveřice odborníků v pondělí 22. 5. 2023 od 18 hodin ve Studentském klubu Kampa

Hosté: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D. (FROV JU), doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU), doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (FZT JU), Ing. Mgr. Oldřich Pecha (Štičí líheň ESOX)

Moderuje: Mgr. Miroslav Boček

Vstupné zdarma.

Po skončení pořadu bude pro zájemce připravená exkurze do akvaponického skleníku FROV JU.

logo_norske-fondy-2021-2023

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

 

 

1. ročník zimního workshop studentské skupiny v rámci Evropské společnosti pro akvakulturu

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/eas1.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/eas2.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/eas4.jpeg,

Šest měsíců pilných příprav vyvrcholilo čtyřdenním workshopem s cílem propojit a budovat spolupráci mezi studenty a mladými vědci – to vše z iniciativy studentů FROV.

Ve dnech 15.-18. prosince 2022 proběhl úspěšně vůbec 1. ročník zimního workshopu v rámci Evropské společnosti pro akvakulturu (EAS) – studentské skupiny (EAS-SG), který se konal v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod (MEVPIS) ve Vodňanech. Studenti zastupující různé evropské země se sešli, aby diskutovali budoucí strategie EAS-SG s jedním konkrétním cílem – propojit studenty napříč Evropou. Jihočeská univerzita, konkrétně Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV JU), hostila celkem 15 národních koordinátorů (NC) z 10 různých zemí.

První den workshopu byl věnován prezentaci FROV JU jako hostitelské instituce. Den započal úvodní přednáškou, kterou vedl proděkan pro zahraniční záležitosti FROV JU Vladimír Žlábek, který přestavil fungování a historii fakulty. Prezentace dále probíhaly na pracovištích, které jsou součástí fakulty: Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví, Genetické rybářské centrum a Akvaponická hala v Českých Budějovicích. Díky tomu NC získali lepší představu fungování výzkumné infrastruktury FROV JU.

Den byl zakončen návštěvou vánočního trhu v Českých Budějovicích. Jako zvláštní bod programu byla naplánována ochutnávka piv z lokálního pivovaru O'Pilda, který odkazuje na tradici rybářství ve Vodňanech, s širokou nabídkou piv inspirovaných pro workshop tematicky – dle různých druhů ryb.

Následující den pokračoval program workshopu prezentací prezidenta EAS Marca Vandeputta (INRAE, Francie), která byla zaměřena na význam nadnárodních odborných společností. Následovala prezentací Jakuba Mořického jako zástupce Ministerstva zemědělství ČR.

Druhá část dne byla zahájena prezentací zástupkyně Evropské asociace mladých chemiků Livou Dzene, která přinesla cenné rady týkající se efektivní organizace asociací a vědeckých skupin a získávání finančních prostředků. Ana Visković, koordinátorka projektů EAS, poskytla vhled do administrativní struktury a představila fungování EAS.

Následnou diskusi zahájila Mariana Ferreira, zástupkyně studentů EAS-SG, která představila vhled do současného stavu studentské skupiny. Nakonec byly navrhnuty a domluveny některé zásadní změny ve struktuře skupiny EAS-SG. Workshop byl zakončen exkurzí po Praze.

Chtěli bychom velmi poděkovat Jihočeské univerzitě (RVO VaV) a společnosti Sparos LDA za přispění finanční podpory, bez které by tento workshop nemohl vzniknout. Rovněž děkujeme Aně Visković a EAS za krátká videa, která můžete zhlédnout zdea zde.

Organizační výbor:

Anıl Tellbüscher (NC pro Německo), Lenka Kajgrová (NC pro Českou republiku) and Tomáš Pěnka (NC pro Českou republiku)

eas3

19. Mistrovství světa v muškaření

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa0008.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00451.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00541.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220716_130719.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220715_134922.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300572110_586696503136593_3231620864957237128_n.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300066182_1990457724482223_405735092477220463_n.jpg,

Český tým zaznamenal mimořádný úspěch na 19. Mistrovství světa v muškaření.

Po tuhém boji se juniorský tým, v oblasti Trentino v Itálii, umístil na druhém místě za prvním Španělskem, na třetím místě se umístil tým z Francie. V individuální soutěži měla česká výprava 3 závodníky v první pětce, konkrétně třetí, čtvrté a páté místo.

Na historicky prvním mistrovství světa pak ženský tým ČR, tentokrát v Norsku, vybojoval titul mistryň světa a obsadil první 4 místa.Jedná se o mimořádný úspěch, který se možná už nikdy nebude opakovat.

Celkově se mistrovství zúčastnilo 10 zemí a 50 závodníků z celého světa. Česká republika opět potvrdila, že v tomto rybářském odvětví patří k naprosté světové špičce. Naše fakulta se může pyšnit dvojicí v juniorském týmu (Martin Musil, trenér a Martin Vlk, manažer), v týmu žen pak naši fakultu reprezentovala Kateřina Švagrová (bývalá studentka), která v individuální soutěži vyhrála druhé místo. 

Jsme rádi, že se i my jako Fakulta rybářství a ochrany vod JU na tomto úspěchu můžeme podílet a moc gratulujeme k fantastickým úspěchům.

Další informace naleznete také na FB zdea zde.

19th World Fly Fishing Championship

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa0008.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00451.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20220724-wa00541.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220716_130719.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/20220715_134922.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300572110_586696503136593_3231620864957237128_n.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/300066182_1990457724482223_405735092477220463_n.jpg,

The Czech team achieved an extraordinary success at the 19th World Fly Fishing Championship.

After a tough fight, the junior team, in the Trentino region of Italy, placed second behind Spain on the first place, on the third place was a team from France. In the individual competition, the Czech team had 3 competitors in the top five, namely third, fourth and fifth place.

At the first ever World Championship, the women's team of the Czech Republic, this time in Norway, won the title of world champions and occupied the first 4 places. This is an extraordinary achievement that may never be repeated.

In total, 10 countries and 50 competitors from all over the world took part in the championship. The Czech Republic has once again confirmed that it belongs to the world's absolute best in this fishing discipline. Our faculty can be proud of a couple in the junior team (Martin Musil, coach and Martin Vlk, manager), and in the women's team our faculty was represented by Kateřina Švagrová (a former student), who won the second place in the individual competition.

We are glad that we, as the Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB, can participate in this success, and we congratulate for the fantastic achievements.

Further information can also be found on FB hereand here.

2. kolo přijímacího řízení

Právě jsme otevřeli 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

23. Mezinárodní astakologická konference, Hluboká nad Vltavou

V letošním roce uběhlo 50 let od založení Mezinárodní astakologické organizace a my jsme měli tu čest, uspořádat poprvé v České republice 23. mezinárodní astakologickou konferenci, která se uskutečnila 20.–26.06.2022 v Alšově jihočeské galerii a Hotelu Štekl.

Konference se účastnilo 138 odborníků z celého světa s velkým zastoupením z Ameriky, Austrálie, Skandinávie, Chorvatska, Španělska, Anglie, Německa, Rakouska a dalších států. Celý týden byl nabitý jak odbornými přednáškami, tak doprovodným programem.

Děkujeme všem zúčastněným za utvoření nezapomenutelné atmosféry této konference.

Pavel Kozák

Děkan FROV JU

23rd Symposium of the International Association of Astacology, Hluboká nad Vltavou

This year marks the 50th anniversary of the founding of the International Association of Astacology, and we had the honour of organizing for the first time in the Czech Republic the 23rd Symposium of the International Association of Astacology, which took place from June 20 – June 26, 2022, in Aleš's South Bohemian Gallery and Hotel Štekl.

138 experts from around the world attended the conference with a significant representation from America, Australia, Scandinavia, Croatia, Spain, England, Germany, Austria and other countries. The whole week was packed with both professional lectures and an accompanying program.

Thank you to everyone involved for creating the unforgettable atmosphere of this conference.

Pavel Kozák

Dean of the FFPW USB

7 důvodů proč u nás studovat

A giant surrogate for zebrafish

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/aktuality-z-vyzkumu/2023/franek_vyzkum1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/aktuality-z-vyzkumu/2023/franek_vyzkum2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/aktuality-z-vyzkumu/2023/franek_vyzkum3.png,

Germ stem cells are the progenitors of gametes that can be isolated and transplanted between phylogenetically related species. The transplantation of these cells presents significant promise in reproductive biotechnology, enabling the production of gametes and offspring of the donor origin through surrogates. Zebrafish are a popular research model due to their beneficial characteristics and extensive genomic resources. Yet, their diminutive size restricts sperm yield.  In our research, we leveraged the technique of surrogate production to enhance sperm production in zebrafish by utilizing the larger Devario species, specifically the giant danio, which is three times its size. We extracted spermatogonial cells from mature zebrafish males and introduced them into sterile giant danio larvae. Half a year after the transplantation, the recipient generated sperm of zebrafish with thrice the volume and tenfold the concentration compared to zebrafish. The presented study is the first of its kind to produce zebrafish donor-derived gametes via a surrogate from different genera.

Detailed information can be found in the original article: Enhancement of zebrafish sperm production via a large body-sized surrogate with germ cell transplantation. Communications Biology 6: 412. https://doi.org/10.1038/s42003-023-04800-7

Picture: Schematic of the study.

Written by: Assoc. Prof. Martin Pšenička

A new generation of the sterlet for the Danube: they are home (again)

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/borek1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/borek2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/borek3.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/borek4.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/malkusova_logo1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/malkusova_logo3.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/malkusova_logo2.jpg,

As part of the activities of the integrated project LIFE Living Rivers (101069837-LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers), whose main goal is to improve the life of Slovak rivers and their inhabitants, a total of 20 thousand juveniles (juveniles aged 50 days after hatching) of the endangered sterlet (Acipenser ruthenus) on 3 profiles of the Slovak part of the Danube - below the Čunovo reservoir, at the confluence of the Old Danube and the waste canal of Gabčíkovo hydropower plant near Sáp and then on the Veľkolelský island near Komárno. The descendants of genetically pure generation fish originating from the Danube, which are now bred by the Pohořelice Fishery Company and which form the genetic reserve of this species in captivity, returned home to the Danube. The sterlet is currently the only species of the original five sturgeon species that is still found in the Slovak part of the Danube. The sterlet is also the flagship species for the entire Danube basin and is the focus of many organizations throughout Europe - e.g. the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) or the Danube Sturgeon Task Force. The event took place under the leadership of the team of the laboratory of freshwater ecosystem of the Faculty of Fisheries and Water Protection of the University of South Bohemia in České Budějovice, with the simultaneous support of other project partners. The event was also met with extraordinary response from the public and the media, when children from the local primary school came to Veľkolelský ostrov to release "their" sturgeons, and the entire event was reported on by RTVS and JOJ televisions, among others. A big thank you also goes to the fishermen on both sides of the Czech-Slovak borders - Rybníkářství Pohořelice and the Slovak Fishing Association - for their support, help and sympathy for the project's goals.

A link to the report in the main TV news on 14.6.2023 on RTSV (in Slovak only).

A link to the report in the main TV news on 18.6.2023 on TV JOJ (in Slovak only).

 

 

 

#LIFE_LivingRivers
#LivingRivers
#LIFEproject
#LIFEprogramme
#ziverieky

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1