• Úvod
 • Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

České dráhy, a.s. na FROVce již podvanácté

V termínu 18.–27.10.2022 proběhla ve středisku MEVPIS Vodňany, FROV JU, již dvanáctá porada Českých drah, a. s., tentokrát s názvem „Sestava oběhů vozidel pro JŘ 2022/2023“. Toto setkání jako obvykle na deset dnů využilo veškerou konferenční a ubytovací kapacitu mlýna a velký přednáškový sál byl znova doslova proměněn na IT oddělení.

Jsme velice rádi a děkujeme za to, že se k nám nejen tato skupina vrací.

Čestné uznání Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/kasparjan2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2021/bocek_du.jpg,

18. - 19. 11. 2021 proběhl v Českých Budějovicích 15. ročník soutěže Český kapr, pořádaný Asociací kuchařů a cukrářů ČR. V rámci soutěže byla čestným uznáním oceněna dlouholetá spolupráce se Zpracovnou a prodejnou ryb a produktů akvakultury FROV JU. Obě instituce chystají, mimo jiné, společný projekt pro zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech rybí gastronomie a její aplikace do veřejného stravování. Podrobné informace o soutěži naleznete zde.

Chov měkkýšů a korýšů

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/kozak_cviceni1.jpg,

Tento týden proběhlo každoroční cvičení z předmětu Chov měkkýšů a korýšů, kde si studenti kromě praktické poznávačky svlečků a lastur jednotlivých druhů mohli vyzkoušet i kulinářskou přípravu „mořských plodů“ a vyzkoušet jejich chuť. Letos mohli ochutnat např. ústřice, slávky jedlé, humry a krevety. Dále byli vařeni raci signální. Diskutována byla nejenom vlastní příprava a nejchutnější recepty, ale také způsoby konzumace a humánního usmrcování těchto živočichů.

Defenses of dissertations

The defences of dissertations of four students of the doctoral study program Fishery were held on 30th March 2022.

Congratulations to all four new doctors, M.Sc. Ruoyi Hao, Ph.D., M.Sc. Deepali Rahi, Ph.D., M.Sc. Koushik Roy, Ph.D. and M.Sc. Swapnil G. Waghmare, Ph.D.

Defenses of dissertations

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/img_8494.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img_8516.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img_8521.jpg,

The defences of dissertations of eight students of the doctoral study program Fishery were held on September 14 and 15, 2022. Congratulations to all new doctors.

 • M.Sc. Dinara Bekkozhayeva, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Bláhová, Ph.D.
 • Ing. Martin Hubálek, Ph.D.
 • M.Sc. Yu Cheng, Ph.D.
 • Ing. Marek Let, Ph.D.
 • M.Sc. Mujahid Ali Shah, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Tichopád, Ph.D.
 • M.Sc. Hung Quang Tran, Ph.D.

Records of dissertation presentations

Déja vu from New Guinea

Fotogalerie:
 • images/blaha_nocticola_baumi2.jpg, Individual of a new species under the binocular microscope with missing eyes, extended antennas and legs enabling easier orientation in the dark cave.
 • images/blaha_nocticola_baumi3.jpg, Penultimate nymph of a new species in its natural environment at the silty bank of cave Yumugima river. There is a visible absence of any pigmentation, a typical characteristic of troglobitic organisms.

It is almost four years from the expedition to New Guinea, where the faculty member Martin Bláha took place. The expedition already described a new troglobitic crayfish species Cherax acherontis, the first in the South hemisphere. Later on, the suspicious cockroach was identified in samples taken in the cave, and now the description of a new troglobitic cockroach species named Nocticola baumi was published. Thanks to Jiří Patoka from CULS and cooperation with Philipinian and Indonesian colleagues who provided morphological and genetic analysis. This species completes the distributional area of the genus Nocticola linking Asia and Australia. Moreover, the naming of the new species is symbolic of Dr. Jiří Baum, Czech zoologist, explorer, photographer, writer and a significant contributor to the National Muzeum in Prague. Before the start of the Second World War, he returned to the Czech Republic from his expedition from South Africa and became a part of anti-Nazi resistance. Unfortunately, he was arrested by the Gestapo in 1943 and went through a concentration camp in Terezín and Auschwitz. He was executed or died from blood poisoning in Warsaw a year later. He had planned the expedition to New Guinea, but he never made it. Therefore, the new species was named in his honour.

Čeští vědci a šváb z novoguinejských jeskyní, sondy k planetkám a pohled za humna Sluneční soustavy | Sever (rozhlas.cz)

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3426038-cesti-vedci-objevili-neznamy-druh-svaba-dostal-jmeno-po-predchudci-zikmunda-a-hanzelky?fbclid=IwAR2_gvTmKMlsf2U6KHcFslKsAFALCiOzWYHSGd_ALZYgy_KghBkc4sP6tYw

Děkan FROV JU

Ve středu 1. 12. 2021 nastoupil do funkce děkana Fakulty rybářství a ochrany vod JU pro období 1. 12. 2021 až 30. 11. 2025 staronový děkan prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., který byl zvolen všemi hlasy Akademického senátu FROV JU.

Přejeme mnoho úspěchů.

Den otevřených dveří na FROV JU

Zajímá vás, jak to u nás vypadá? Chcete se dozvědět více o možnostech studia na FROV JU? Tak se k nám přijďte podívat v pátek 20. ledna 2023.

Více informací a kompletní program naleznete zde.

Den Země

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/68b857a6-753e-4e4f-8055-0f6cddab4578.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/304f166a-51dd-4fc6-9a15-09b3504ae3d7.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/8031cc55-5233-4ed0-ad81-ac3c2cf0bed0.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_114223.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_114715.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_133538.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_154902.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_155017.jpg,

Fakulta rybářství a ochrany vod JU se 22. 4. 2023 podílela na zpestření Dnu Země, který je každoročně pořádán ČSOP Pacov v místním parku. Své stanoviště zaměřila na nepůvodní druhy raků a mlžů. Prostřednictvím svých studentů představila návštěvníkům druhy, které se mohou nacházet na našem území, jak je poznat a co dělat pro ochranu druhů původních. Pro návštěvníky byly nejzajímavější živé exempláře nepůvodních druhů raků.

Dlouhodobě udržitelná akvakultura, která pomáhá přírodě a lidem žít zdravě

Podívejte se na video (naše fakulta je od 4:20), které představuje některé naše fakultní výzkumné projekty v oblasti rozvoje udržitelné sladkovodní akvakultury a konzumace rybích produktů a jak může dlouhodobě udržitelná akvakultura přispět k ochraně přírody. Uvidíte zde mimo jiné akvaponii a její propojení s cirkulární bioekonomií i to, jak učíme děti jíst rybí výrobky.

Doufáme, že se vám naše společné aktivity budou líbit!

 

Do hormonally active substances present in water affect humans and fish similarly or differently?

In recent decades, new knowledge and evidence have been collected about the negative effects of some substances of anthropogenic origin that enter the environment. These are mainly hormonally active substances that can disrupt the endocrine system of wild animals and humans. These substances have come to be collectively referred to as endocrine disruptors.

In the aquatic environment, most attention has so far been paid to substances with estrogenic effects, which have been shown to be involved in the increased occurrence of hermaphrodite fish or can even cause feminization of males. Relatively recently, it has been shown that some substances interact with progesterone receptors and can thus exhibit progestogenic or anti-progestogenic activity. Progesterone receptors mediate the action of natural gestagens (progestins) in the bodies of all vertebrates. Natural gestagens, such as progesterone, play an essential role especially in reproduction, but they also have other physiological functions. If substances with progestogenic or anti-progestogenic activity enter the aquatic environment, it can be assumed that they will negatively affect the development or fertility of fish that live in the affected localities. Progestogenic and anti-progestogenic activities have already been detected in wastewater and surface water in Europe, including the Czech Republic, in Australia, China and India. These activities were mainly detected using in vitro bioassays with the human progesterone receptor. However, there are quite large differences between the structure of human and fish progesterone receptors. Therefore, we sought to determine to what extent data on progestogenic and anti-progestogenic activities, obtained using in vitro bioassays with the human progesterone receptor, are relevant to fish.

For these purposes, we took samples of wastewaters and receiving surface waters. In these samples, we then measured the (anti-)progestogenic activity in parallel using an in vitro bioassay with the human progesterone receptor and a bioassay with the zebrafish progesterone receptor (which is a model fish species). The analyzes showed that the progesterone receptors of humans and zebrafish are activated or blocked differently by environmental samples. And it is a question whether the blocking or, on the contrary, the activation of the fish progesterone receptor is caused by other substances present in the waters than those to which the human progesterone receptor reacts. In any case, our tests have shown that the results obtained using in vitro bioassays with the human progesterone receptor cannot be used to estimate the potential risk of occurrence of (anti-)progestogenic activity in the aquatic environment for fish.

Kocour Kroupová, H., Grimaldi, M., Šauer, P., Bořík, A., Zálohová, K., Balaguer, P., 2023. Environmental water extracts differentially activate zebrafish and human nuclear progesterone receptors. Science of the Total Environment 859: 160232. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160232.

Napsala: Hana Kocour Kroupová

Doctor honoris causa

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Vědecká rada JU udělili čestnou hodnost doktor honoris causa Johanu Verrethovi a Marcu Vandeputteovi v Obřadní síni Radnice města České Budějovice dne 26. listopadu 2021.

Oběma pánům gratulujeme.

Doctor honoris causa

The Rector and the Scientific Board of the University of South Bohemia in České Budějovice awarded Doctor Honoris Causa for Johan Verreth and Marc Vandeputte in the Ceremonial Hall of the České Budějovice City Hall on 26th November 2021.

Congratulations to both gentlemen.

Earth Day

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/68b857a6-753e-4e4f-8055-0f6cddab4578.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/304f166a-51dd-4fc6-9a15-09b3504ae3d7.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/8031cc55-5233-4ed0-ad81-ac3c2cf0bed0.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_114223.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_114715.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_133538.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_154902.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/img_20230422_155017.jpg,

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB has participated in the enriching of the Earth Day, which is organized annually by the ČSOP Pacov in the local park on 22. 4. 2023. The exhibition was focused on non-native species of crayfish and moluscs, and through faculty students introduced visitors to the species that can be found in our region, how to recognize them, and what to do to protect our native species. Most interesting to visitors were the live specimens of non-native crayfish species.

Ekonomické škody invazních druhů šířících se vodními cestami

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/aktuality-z-vyzkumu/2023/balzani_vyzkum2.png,

Invazní druhy vodních organizmů jsou velkou hrozbou nejen pro společenstva původních druhů a jejich ekosystémy, ale způsobují i rozsáhlé ekonomické škody. Jedním z faktorů usnadňujících jejich šíření je výstavba vnitrozemských kanálů a průplavů, které propojují dříve izolovaná moře. V našem článku jsme díky databázi InvaCost jako první kvantifikovali ekonomické škody invazních druhů šířících se s přispěním hlavních evropských vnitrozemských kanálů, popř. Suezského a Panamského průplavu.

Navzdory vysokému počtu známých invazních druhů v daných regionech byly prozatím pouze u pěti z nich zdokumentovány i ekonomické škody. Jedná se o  perloočku Cercopagis pengoi a slávičku mnohotvárnou Dreissena polymorpha v evropských vodách a čtverzubce stříbropásého Lagocephalus sceleratus, perutýna ďábelského Pterois miles a medúzu Rhopilema nomadica v případě Suezu. Pro tyto druhy byly celkově zdokumentované náklady vyšší než 42,2 milionu milionu amerických dolarů (33,6 milionu pro evropské vnitrozemské kanály a 8,6 milionu pro Suez, zatímco v případě Panamského průplavu nebyly doposud hlášeny žádné škody). Vzhledem k vysokému počtu ekologicky problematických invazních druhů šířících se v těchto oblastech je zřejmé, že jejich socioekonomické dopady zůstávají téměř zcela nepodchyceny.

Podrobné informace jsou dostupné v původním článku: Balzani, P., Cuthbert, R. N., Briski, E., Galil, B., Castellanos-Galindo, G.A., Kouba, A., Kourantidou, M., Leung, B., Soto, I., Haubrock, P.J., 2022. Knowledge needs in economic costs of invasive species facilitated by canalisation. NeoBiota 78: 207–223. https://doi.org/10.3897/neobiota.78.95050.

Napsal: Paride Balzani, Ph.D.

Zdroj úvodní foto: EVER_GIVEN_(49643352087).jpg (2934×1640) (wikimedia.org)

Eurocean´s Youth

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/ocean2.jpg,
 • ,
 • ,

Surfrider Foundation Europe zahajuje evropskou výzvu pro oceán a hledá 120 mladých Evropanů z členských států EU. Veškeré podrobné informace naleznete zdea zde.

European Aquaculture Society – Student Group 1st Winter Workshop

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/eas1.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/eas2.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2023/eas4.jpeg,

Six months of preparations peaked in four days of an event, bringing people from all over Europe together and building trust in a fruitful future as a team.

We are looking back to a successful 1st edition of the Winter Workshop of the European Aquaculture Society – Student Group (EAS-SG) that was held at the International Environmental Educational, Advisory and Information Centre of Water Protection in Vodňany from December 15th to 18th. Students representing different European countries came together to discuss the future strategies of the EAS-SG with one particular goal – connect students across Europe. The University of South Bohemia, particularly the Faculty of Fisheries and the Protection of Waters, hosted 15 attending National Coordinators (NCs) from 10 countries.

The first day was dedicated to getting to know the University of South Bohemia (USB) as host institution. The day started with introductory lectures held by the Vice-dean of foreign affairs of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters (FFPW), Vladimír Žlábek, who provided some great insights into the past, present and future of USB in general and FFPW USB in particular. Excursions to the hatchery, MODEL in Vodňany and the aquaponic greenhouse in České Budějovice allowed NCs to get a better impression of the research infrastructure.

The day was concluded with a visit to the Christmas Market and, as a special highlight, a beer tasting by the local O’Pilda brewery, which offers a variety of beers that were inspired by fish species.

During the second day, the Student Group Workshop program continued with presentations by the EAS President-Elect, Marc Vandeputte (INRAE, France), about the importance of transnational expert societies, followed by Jakub Mořický as representative of the Czech Ministry of Agriculture.

The second part of the day started with Liva Dzene, representative of the European Young Chemists’ Network, who gave valuable hints regarding efficient organisation within a pan-European group of scientists and the acquisition of funds.

Ana Visković, project coordinator of the EAS gave insights into the administrative structure to provide a better understanding of the work of EAS.

The discussion was initiated afterwards by Mariana Ferreira, Student Representative of the EAS-SG, giving insights into the current state of the student group. Eventually, some major changes in the structure of the EAS-Student Group were settled.

After a short night due to long discussions, a sightseeing tour in Prague brought the workshop to a pleasant end.

We thank the University of South Bohemia (RVO VaV) and Sparos LDA for their financial support and Ana Visković and the EAS for the footage you can see hereand here.

The organizing committee:

Anıl Tellbüscher (NC Germany), Lenka Kajgrová (NC Czechia) and Tomáš Pěnka (NC Czechia)

eas3

Excursion of German students to the Czech Republic

During an educative field trip that aimed to introduce nine interested students to diverse aspects of freshwater ecosystems and the cultural differences in academic work outside of Germany, we travelled last week from the University of Duisburg-Essen (Germany) to Vodňany.

On Monday, the students were presented with various topics by local experts, starting with a general introduction to biological invasions as an active research field, then diving deeper into invasive crustaceans and fish species and the importance of trophic relationships when discussing invasive species. In addition, the students were introduced to the behaviour of aquatic animals and visited the Faculty hatchery with its sturgeon aquaculture. Finally, we attended an electrofishing campaign in the nearby Blanice river to visualize the differences between native and alien species.

On Tuesday, the group drove to Třeboň to observe the process of local aquaculture, starting with a visit to a series of ponds used to culture carp and ending at the facilities for their purging and expedition.

On Wednesday, we were introduced to the river continuum concept with pristine aquatic species and their specific feeding activities in elevated sections to versatile tolerant species in lower stretches. While this trip lasted nearly the entire day, the students highly appreciated it.

Several surprises awaited the students on Thursday. We travelled to a local commercial farm Pstruhařství Mlýny culturing and processing mainly rainbow trout and sturgeons, as well as the hatchery of the National Park Šumava in Borová Lada. Finally, we hiked to a natural refugium to the noble crayfish, one of the last places in the region where it can be found in high abundance. Afterwards, we inspected Křesanovský brook, a site where the highly invasive signal crayfish are replacing noble crayfish.

Overall, this week was a unique experience for the group, benefitting from the deep insights presented and the valuable cultural exchange.

Dr. Phillip J. Haubrock

Excursion with students of NMgr. ČR-SR 2-4 November 2022

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/sr1.jpg, Ochutnávky rybích výrobků „Happy Fish“ (2.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr2.jpg, Prohlídka akvaponické části RAS farmy s chovem pstruha duhového, Kaly (2.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr3.jpg, Rázovitý vstup do areálu Krásnianských rybníků (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr4.png, Speciální úprava odtoku vody z nádrže v RAS používané k odchovu úhoře, Rybářství Kamenný potok (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr5.jpg, Nádrž plná terčovců na farmě v PetraAqua v Turčianských Teplicích (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr6.jpg, Prohlídka RAS s chovem sumečka afrického v Handlové (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr7.jpg, Vstup do expozice ryb v areálu „Živá voda“, Modra (4.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr8.jpg, Začátek prohlídky areálu střediska velký Dvůr – Rybníkářství Pohořelice, a.s. (4.11.2022)

A three-day excursion was conducted on 2-4 November 2022 with 1st year students of the follow-up master’s degree in courses dealing with intensive aquaculture and pond aquaculture. A total of 15 different facilities, organizations and locations in CZ and SK were visited. These included different types of facilities: ponds, fish hatcheries, aquaponics, RAS, public aquariums and exhibitions, trout farms, fish processing plants, fish stores, etc. The program included a tasting of fish specialties and products.

Six facilities were visited in Slovakia: Family trout farm "Krásňanské rybníky" near Žilina, Fisheries Kamenný potok - Vrútky (fish sales, fish processing plant, fish hatchery, RAS), MO SRZ Martin with breeding of the Danube salmon, fish ladder on the river Turiec in Martin with a lecture on monitoring of the fish ladder, PetraAqua company in Turčianske Teplice with a hall for aquarium fish breeding and the largest farm for the production of African catfish in Handlová.    

The realization of the excursion was financially supported by faculty resources for teaching. We thank the faculty management for their support! 

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1