• Úvod
 • Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

Bilaterální setkání Norsko-Česká republika

Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB) při VÚRH pořádala na začátku května (4.-7.5.2022) bilaterální setkání mezi norskými partnery a českými partnery. Workshopu se účastnili za norskou stranu zástupci firem COWI AS a Aquateam COWI a za českou stranu jednak pracovníci LECHB a také partneři laboratoře z oblasti monitoringu vod a jejich úpravy – Povodí Vltavy, s.p., Povodí Labe, s.p., ČHMÚ a ENVI-PUR s.r.o. Workshop se zabýval především otázkami spojenými se snižováním negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod a možnostmi vzájemné spolupráce v oblasti monitoringu a čištění vod.

Během workshopu účastníci přednesli řadu příspěvků, následovaných diskuzí nad tématem. První den (5.5.) workshopu byl věnovaný monitoringu vod a novým mikropolutantům ve vodním prostředí. Dopoledne prof. Tomáš Randák (FROV) přivítal účastníky a představil Fakultu rybářství a ochrany vod (FROV) a její součásti. Následovala exkurze po pracovištích FROV JU ve Vodňanech. Odpoledne předneslo své příspěvky část účastníků:

 • Beata Szatkowska, Renata Tomczak-Wandzel (Aquateam COWI)
  • Aquateam laboratory competencies – applied science
  • Aquateam selected ongoing projects – in context of micropollutants
 • Pavla Chaloupková (SFŽP) – Norway grants - Bilateral cooperation
 • Roman Grabic (FROV JU) – Non-target screening as a tool in monitoring and technology solutions
 • Vít Kodeš (ČHMÚ) – Pesticides in ground water
 • Marek Liška, Lumír Kule (Povodí Vltavy) – Water quality in reservoir and catchment of Želivka
 • Martin Ferenčík (Povodí Labe) – Analyses of Organic micropollutants in water compartments by chromatographic methods with MS detection

Druhý den (6. 5. 2022) pokračoval příspěvky a diskuzí okolo úpravy vod a řešení hot-spots znečišťujících vody:

 • Lukáš Moniak (EnviPur) – Introduction of EnviPur
 • Daniel Vilím (EnviPur) – EnviPur Technology, Examples of pilot plant application, Further development within EnviPur in general
 • Liv Bruaas Henninge, Stein Broch Olsen (COWI AS) – Collaborations between COWI and FFPW USB + Povodi Labe
 • Petra Nováková (FROV JU) – Target and non-target screening in drinking water treatment plants

Po obědě si účastníci oddechli při prohlídce nedalekého zámku Kratochvíle, aby mohli pokračovat až do večera řešením konkrétních otázek ohledně již proběhlé spolupráce (např. NEA screening), ale i té budoucí (PFC ve vodách, screening půd a kalů, výzvy z Norských fondů, …). Dále se diskutovaly nově vznikající mikropolutanty a způsoby jejich prioritizace. Výstupem je Seznam mikropolutantů, který jsou vhodný pro sledování v českých i norských podmínkách.

Setkání bylo přínosné nejen po odborné stránce, ale umožnilo se po delší odmlce způsobené covidovou situací opět setkat osobně a upevnit vzájemné vztahy. Video ze setkání můžete zhlédnout zde.

 

Strengthening of the collaboration between the University of South Bohemia in České Budějovice and COWI AS in Water Monitoring, project n. 1404572019

Project from the Bilateral Fund of the Programme „Environment, Ecosystems and Climate Change“ supported by the Norway Grants 2014 – 2021.

svecova_nf2

Board of Government Representatives from 7 countries, DANUBIUS

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/danubius1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/danubius2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/danubius3.jpg,

In the term 17 – 18 October 2022, the Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB and the CENAKVA center had the honor of hosting a meeting of the Board of Government Representatives DANUBIUS from 7 countries (Czech Republic, Italy, Germany, the Netherlands, Romania, Spain, Great Britain), who gathered for negotiations on the implementation phase of the DANUBIUS project.

danubius-ri-logo

By-elections to the Academic Senate USB

Ing. Alžběta Strouhová was elected to the student chamber AS USB for the term 2020-2023.

Next ranking:

 • Radovan Kostlivý
 • Jan Škrabánek
 • Ing. Václav Kučera
 • Mgr. Tomáš Pěnka
 • Lukáš Beránek

_________________________________________________________________________________________

Schedule of the by-elections to the Academic Senate USB:

Till 19.09.2023 preparation of the voter list;
From 25.09.2023 (8:00 a.m.) to 27.09.2023 (2:00 p.m.) submission of candidate proposals to the electoral commission;
Ffrom 28.09.2023 (8:00 a.m.) to 02.10.2023 (2:00 p.m.) obtaining written consent of candidates for candidacy for AS USB;
02.10.2023 publication of the list of candidates for AS JU;
03.10.2023 (8:00 a.m. – 4:00 p.m.) and 04.10.2023 (8:00 a.m. – 4:00 p.m.) elections using the JU electronic voting system;
05.10.2023 announcement of election results.

These students are proposed to the student chamber of the senate:

Lukáš BERÁNEK
Radovan KOSTLIVÝ
Ing. Václav KUČERA
Mgr. Tomáš PĚNKA
Ing. Alžběta STROUHOVÁ
Jan ŠKRABÁNEK

Elections are held on Tuesday, October 3 from 8 a.m. to 4 p.m. and on Wednesday, October 4 from 8 a.m. to 4 p.m. here: https://volby.jcu.cz/.

 

Byl zahájen 17. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/fwis-2023_web_eva-krupickova.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/fwis-2023_web_evgenia-chitrova.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/fwis-2023_web_zuzana-strizova.jpg,

Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí. Přihlášky jsou již přijímány!

Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které splňují tyto podmínky:

 •  věk do 40 let (včetně),
 • dosažení titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy (matematické vědy, aplikovaná fyzika, vědy o zemi) a vědy o živé přírodě (biologické a lékařské vědy, chemické vědy, ekologické vědy).

Pravidla jsou umístěna na www.prozenyvevede.cz.

Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získávají:

 • 600 000 Kč, které si rozdělí a mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry.
 • Absolvování mediálního tréninku.
 • Možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.

Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat do 31. prosince 2022 pomocí platformy umístěné na www.prozenyvevede.cz.

Canals-caused invasive species' costs

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/aktuality-z-vyzkumu/2023/balzani_vyzkum2.png,

Aquatic invasive species are a major threat to biodiversity, but also the economy. One of the factors facilitating their spread is the construction of canals that connect two previously separated seas. In our paper, we quantified for the first time the economic costs of invasive species facilitated by the three globally most important canals (Suez, Panama, and European Inland Canals) using the most comprehensive database on the economic costs of invasive alien species worldwide (InvaCost).

Despite the high number of invasive species listed to have been facilitated in their introduction and spread by these canals, only for five of them economic costs were reported: the fishhook waterflea Cercopagis pengoi and the zebra mussel Dreissena polymorpha for the European Inland Canals, and the silver-cheeked toadfish Lagocephalus sceleratus, the lionfish Pterois miles, and the nomad jellyfish Rhopilema nomadica for the Suez Canal. However, these species alone accounted for a total cost of $42.2 million ($33.6 for European Inland Canals and $8.6 for Suez, while no costs were reported for the Panama Canal). Considering the high number of ecologically problematic invasive species spreading in these regions, it is obvious that their socioeconomic damage remains almost entirely unknown.

More detailed information can be found in the original article: Balzani, P., Cuthbert, R.N., Briski, E., Galil, B., Castellanos-Galindo, G.A., Kouba, A., Kourantidou, M., Leung, B., Soto, I., Haubrock, P.J., 2022. Knowledge needs in economic costs of invasive species facilitated by canalisation. NeoBiota 78, 207–223. https://doi.org/10.3897/neobiota.78.95050.

Written by: Paride Balzani, Ph.D.

Photo source: EVER_GIVEN_(49643352087).jpg (2934×1640) (wikimedia.org)

Career at the FFPW USB

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB is hiring new employees and Ph.D. students, you can see more information here (or herein the Czech version).

Časopis Rybářství, multitrofické farmy

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/foto_01.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/foto_03.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/img-20190806-wa0003.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/overview-shot.jpg,

Přečtěte si článek z časopisu Rybářství, který sepsali naši kolegové Mgr. Miroslav Boček a doc. Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D. o multitrofickýc farmách. Ke stažení zde.

Cena Jany Anny Kateřiny Zátkové za popularizaci vědy

V úterý 3. 10. 2023 proběhlo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích slavnostní zahájení nového akademického roku. Při této příležitosti předal rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., poprvé ceny za vynikající pedagogické výsledky a popularizaci vědy. Cenu Jany Anny Kateřiny Zátkové za popularizaci vědy převzal za akvaponický tým z Laboratoře výživy doc. Jan Mráz, Ph.D.

Gratulujeme.

mraz_popularizace1

Cena rektora JU za rok 2021

Fotogalerie:
 • images/en1a7820-fb-kouba.jpg,

Ve středu 16. března 2022 byly na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uděleny Ceny rektora Jihočeské univerzity. Jako prestižní vědecké publikace byly oceněny dvě knihy a jeden vědecký článek. Posledně jmenovaný vznikl pod vedením doc. Antonína Kouby. Studie se zabývá celosvětově druhým nejrozšířenějším a nejchovanějším druhem raka – rakem červenoklepetým.

Více informací zde.

CENAKVA at the scientific symposium

CENAKVA RI presence at the scientific symposium "State of the Environmental Health in Europe: Scientific Solutions to Global Crises"organized on the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union on 9th November 2022, 9-12 a.m.at the Permanent representation of the Czech Republic to the European Union in Brussels.

Panels discussions focused on:

 • The eco-exposome as a possible link between global pollution, climate change and biodiversity loss (i.e. the elements of so-called triple crisis) and population health
 • The need for a transformational change in society to cope with global challenges, including strengthening interdisciplinarity in research and education, building shared infrastructures and better communication of scientific results.
 • Establishment of a long-term SP-HERA platform.

Thanks to RECETOX MUNI for the invitation.

Vladimír Žlábek, Roman Grabic

zlabek_brusel

CENAKVA in project PARC, Horizon Europe

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/malkusova_parc2.png,
 • images/FROV/aktuality/2022/en-v-co-funded-by-the-eu_pos.jpg,

CENAKVA research infrastructure (FFPW USB) participates in a European project called "Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC)". It is a seven-year partnership under Horizon Europe, the EU’s 2021-2027 framework programme for the funding of research and innovation. This major project seeks to develop a new generation chemical risk assessment to protect human health and the environment. The project involves 200 partners in 28 countries and at EU level, national agencies and research organizations working in the field of the environment or public health, the European Chemical Agency (ECHA), the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Environment Agency (EEA). The budget of the whole project is 400 million euros. 50% is funded by the European Union and 50% by the Member States. The staff of the Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry and the Laboratory of Aquatic Toxicology and Ichthyopathology will participate in the project on behalf of our faculty. More detailed information about the project can be found on the project website.

CENAKVA na vědeckém sympoziu

Vědecké centrum CENAKVA se prezentovalo na vědeckém sympoziu "Stav environmentálního zdraví v Evropě: vědecká řešení globálních krizí" pořádaném u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie ve dnech 9. listopadu 2022, 9-12 hodin,na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu.

Panelové diskuse byly zaměřeny na:

 • Eko-expozice jako možné spojení mezi globálním znečištěním, změnou klimatu a ztrátou biodiverzity (tj. prvky tzv. trojité krize) a zdravím populace;
 • Potřeba transformační změny ve společnosti, která se musí vyrovnat s globálními výzvami, včetně posílení interdisciplinarity ve výzkumu a vzdělávání, budování sdílených infrastruktur a lepší komunikace vědeckých výsledků;
 • Založení dlouhodobé platformy SP-HERA.

Děkujeme RECETOX MUNI za pozvání.

Vladimír Žlábek, Roman Grabic

zlabek_brusel

CENAKVA v projektu PARC, Horizon Europe

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/malkusova_parc2.png,
 • images/FROV/aktuality/2022/cs-v-spolufinancovano-evropskou-unii_pos.jpg,

Výzkumné centrum CENAKVA (FROV JU) se zapojilo do evropského projektu s názvem „Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek (PARC)“. Jedná se o sedmileté partnerství v rámci Horizon Europe, rámcového programu EU na období 2021–2027 pro financování výzkumu a inovací. Tento velký projekt se snaží vyvinout hodnocení chemických rizik nové generace za účelem ochrany zdraví lidí a životního prostředí. V projektu je zahrnuto 200 partnerů ve 28 zemích a na úrovni EU, národní agentury a výzkumné organizace působící v oblasti životního prostředí nebo veřejného zdraví, Evropská chemická agentura (ECHA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Rozpočet celého projektu je 400 milionů eur. 50 % financuje Evropská unie a 50 % členské státy. Za naši fakultu se na projektu budou podílet pracovníci Laboratoře environmentální chemie a biochemie a Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie. Podrobnější informace o projektu je možno nalézt na webových stránkách projektu.

 

Ceremonial graduation

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce3.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce4.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce5.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce6.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce7.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce8.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce9.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce10.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce11.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce12.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce13.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce14.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce15.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2023/promoce16.jpg,

On 27 June 2023, the ceremonial graduation of graduates of the Bachelor's and Master's degree programmes took place in the Ceremonial Hall of the České Budějovice Town Hall.

In this academic year 17 students of bachelor's studies and 9 students of follow-up master's studies graduated from the FFPW USB.

Congratulations to all of them and we wish them much success in their further studies and personal life!

Certificate of the Faculty school

Fotogalerie:
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278243337_3096807783912440_8721331865973677348_n.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/0238-1.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278232017_3096807903912428_2312641100179365139_n.jpg,

We had the honour to award another certificate of the Faculty school, namely to the Secondary School of Fisheries and Water Management of Jakub Krčín Třeboň on Wednesday, April 13, 2022. The school director Dipl.-Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. received the certificate from the Dean of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters of the University of South Bohemia Prof. Dipl.-Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

We are looking forward to our cooperation.

Certifikát fakultní školy

Fotogalerie:
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278243337_3096807783912440_8721331865973677348_n.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/0238-1.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278232017_3096807903912428_2312641100179365139_n.jpg,

Ve středu 13.4.2022 jsme měli tu čest předat další certifikát fakultní školy a to Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň. Certifikát si převzal z rukou děkana Fakulty rybářství a ochrany vod JU prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D. ředitel školy Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

České dráhy, a.s. at the FFPW USB for the twelfth time

The meeting of the České dráhy, a. s. company with the title „Sestava oběhů vozidel pro JŘ 2022/2023“ was held for the twelfth time at the MEVPIS centre Vodňany, FFPW USB, in the term 18.-27.10.2022. The meeting used as usual the whole conference and accommmodation capacity of the mill for ten days and the large lecture hall was again transformed into an IT department.

We are glad and thankful for the fact that not only this group is returning to us.

České dráhy, a.s. na FROVce již podvanácté

V termínu 18.–27.10.2022 proběhla ve středisku MEVPIS Vodňany, FROV JU, již dvanáctá porada Českých drah, a. s., tentokrát s názvem „Sestava oběhů vozidel pro JŘ 2022/2023“. Toto setkání jako obvykle na deset dnů využilo veškerou konferenční a ubytovací kapacitu mlýna a velký přednáškový sál byl znova doslova proměněn na IT oddělení.

Jsme velice rádi a děkujeme za to, že se k nám nejen tato skupina vrací.

Čestné uznání Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/kasparjan2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2021/bocek_du.jpg,

18. - 19. 11. 2021 proběhl v Českých Budějovicích 15. ročník soutěže Český kapr, pořádaný Asociací kuchařů a cukrářů ČR. V rámci soutěže byla čestným uznáním oceněna dlouholetá spolupráce se Zpracovnou a prodejnou ryb a produktů akvakultury FROV JU. Obě instituce chystají, mimo jiné, společný projekt pro zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech rybí gastronomie a její aplikace do veřejného stravování. Podrobné informace o soutěži naleznete zde.

Children experienced a trip to the world of fish senses

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5434.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5439.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5448.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5453.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5454.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5459.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5472.jpeg,
 • images/FROV/aktuality/2024/img_5476.jpeg,

How does the lateral line work? Do carp like dark chocolate? Why don't cave fish get lost in the dark and who is the biggest fish sniffer?

The theme of FROV JU's Easter Children's University, which took place on 28th–29th March, was the world of fish senses. The children took on the role of fish in a playful way and tried to perceive the world around them through their senses. They discovered why a fish called an archerfish needs keen eyesight or how the Ampullae of Lorenzini on a shark's head work. They also learned a lot about their own senses, created a message in Braille writing system and practiced their musical skills. The tutors rewarded the children's dedication and skills in completing the tasks with the discovery of a sweet treasure.

Twenty-four children took part in the Children's University, and two more camps, this time a full week, are planned for August to deal with climate change.

Written by: Miroslav Boček

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1