Seznam platných
opatření děkana

Opatření děkana č. 11/2024
Propagace, webové stránky a oficiální sociální sítě FROV JU a CENAKVA
Opatření děkana č. 10/2024
Pravidla pro přípravu a dělení rozpočtu/odpovědností dle jednotlivých zdrojů příjmů na Fakultě rybářství a ochrany vod na rok 2024 (dále jen „FROV JU“)
Opatření děkana č. 09/2024
Jmenování členů majetkové likvidační a škodní komise
Opatření děkana č. 08/2024
Volby do Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod JU (dále jen „FROV JU“)
Opatření děkana č. 07/2024
Opatření děkana o počtu proděkanů na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU) a o oblasti a rozsahu jejich působnosti
Opatření děkana č. 06/2024
Průběh státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
Opatření děkana č. 05/2024
Harmonogram akademického roku FROV JU 2024/2025
Opatření děkana č. 04/2024
Harmonogram akademického roku FROV JU 2023/2024
Opatření děkana č. 03/2024
Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Opatření děkana č. 02/2024
Ceník úhrad za administrativní a jiné úkony pro studenty a absolventy FROV JU, případně další osoby
Opatření děkana č. 20/2023
Podmínky pro ubytování osob v ubytovacích kapacitách FROV JU a mimořádné stipendium pro studenty doktorských studijních programů (DSP) FROV JU v souvislosti s místem jejich ubytování
Opatření děkana č. 19/2023
Výše základu pro výpočet mimořádného stipendia pro nadané studenty a počet přidělovaných stipendií v AR 2023/2024
Opatření děkana č. 18/2023
Výše základu pro výpočet prospěchového stipendia
Opatření děkana č. 17/2023
Vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU v akademickém roce 2023/2024
Opatření děkana č. 16/2023
Inventarizace
Opatření děkana č. 15/2023
Kariérní řád Fakulty rybářství a ochrany vod JU (dále jen FROV JU)
Dodatek - Opatření děkana č. 16/2023
Dodatek - Inventarizace
Opatření děkana č. 14/2023
Čerpání homeworkingu na FROV JU
Opatření děkana č. 13/2023
Pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké činnosti na FROV JU
Opatření děkana č. 12/2023
Absolvování kurzů FROV JU vyučovaných v akreditovaných studijních programech v rámci celoživotního vzdělávání
Opatření děkana č. 11/2023
Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2024/2025
Opatření děkana č. 10/2023
Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Opatření děkana č. 09/2023
Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí do nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Rybářství a ochrana vod v akademickém roce 2023/2024
Opatření děkana č. 07/2023
Vyplácení stipendii v doktorských studijních programech
Opatření děkana č. 06/2023
Uvádění adresy na publikacích, děkování projektům, jednorázové odměny za výsledky zaměstnanců FROV JU dosažené podle RIVu a vedení publikačních seznamů
Opatření děkana č. 05/2023
Odměny a výkonnostní prémie zaměstnanců FROV JU
Opatření děkana č. 03/2023
Podpora pobytů post-doktorských a sabbatical výzkumníků na FROV JU
Opatření děkana č. 02/2023
Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Opatření děkana č. 12/2022
Zrušení opatření týkajících se mimořádné situace spojené s pandemií Covidu-19
Opatření děkana č. 08/2022
Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2023/2024
Opatření děkana č. 06/2022
Realizace výuky a ověřování znalostí u kombinované formy studia
Opatření děkana č. 01/2022
Cena děkana za mimořádné aktivity
Opatření děkana č. 36/2021
Statut Fakultní školy FROV JU
Opatření děkana č. 35/2021
Veřejný ochránce práv FROV JU
Opatření děkana č. 22/2021
Používání služebních mobilních telefonů na FROV JU
Opatření děkana č. 21/2021
Volby do Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod JU (dále jen „FROV JU“)
Opatření děkana č. 19/2021
Doplňovací volby do studentské komory AS FROV JU
Opatření děkana č. 18/2021
Pravidla přípravy zahraničních projektů
Opatření děkana č. 13/2021
Opatření děkana č. 13/2021 k zajištění nakládání s chemickými látkami v souladu se zákonem č. 205/2020Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí
Opatření děkana č. 12/2021
Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2021/2022
Opatření děkana č. 11/2021
Mimořádné stipendium pro sportovce
Opatření děkana č. 10/2021
Studium a znalost anglického jazyka na FROV JU
Opatření děkana č. 07/2021
Zakázky doplňkové činnosti (DoČ) na FROV JU - Příloha
Opatření děkana č. 06/2021
Výkon spisové služby Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkana č. 05/2021
Dovolená na zotavenou
Opatření děkana č. 27/2020
Zrušení Opatření děkana č.19/2020
Opatření děkana č. 18/2020
Seznam pracovních míst FROV JU, která lze zastávat pouze s osvědčením odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat a jmenný seznam pracovníků s tímto osvědčením
Opatření děkana č. 17/2020
O zajištění chodu dopravy služebních a soukromých cestách na FROV JU
Opatření děkana č. 15/2020
Opatření děkana k zajištění a využití pokusných zvířat na FROV JU
Opatření děkana č. 12/2020
Stanovení, rozvržení a zabezpečení evidence pracovní doby
Opatření děkana č. 06/2020
Příplatky za vedení a výkon funkce na FROV JU - Toto rozhodnutí s citlivými údaji je k dispozici pouze zaměstnancům FROV JU
Opatření děkana č. 01/2020
Metodika k Mzdovému předpisu JU
Opatření děkana č. 11/2019
Kvalifikační požadavky na vedení a oponování závěrečných prací studentů ve studijních programech FROV JU a limity počtu vedených závěrečných prací
Opatření děkana č. 10/2019
Sazebník honorářů
Opatření děkana č. 08/2019
Kapesné na zahraniční pracovní cesty a zpráva ze služební cesty
Opatření děkana č. 06/2019
Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí a organizace zahraničních pobytůpracovníků FROV JU
Opatření děkana č. 02/2019
Mimořádné stipendium pro nadané studenty
Opatření děkana č. 01/2019
Mimořádné stipendium na podporu bakalářských studentů s dobrými studijními předpoklady
Opatření děkana č. 29/2018
Povinnost oznámení přípravných prací na tvorbě projektů podávaných pod jinou institucí
Opatření děkana č. 28/2018
Vyplácení cestovních náhrad zahraničním spolupracovníkům a hostům na FROV JU
Opatření děkana č. 22/2018
Interní opatření kterým se řídí oběh dokladů
Opatření děkana č. 17/2018
Podrobnosti ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Fakultě rybářství a ochrany vod
Opatření děkana č. 13/2018
Užívání jednotného vizuálního stylu FROV JU
Opatření děkana č. 11/2018
Protipovodňový plán zabezpečení a evakuace objektů na FROV JU ve Vodňanech
Opatření děkana č. 10/2018
Ostraha objektů FROV JU
Opatření děkana č. 05/2018
Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů FROV JU
Opatření děkana č. 02/2018
Seznam postdoktorských, vědeckých a akademických pracovníků
Opatření děkana č. 01/2018
Vybavení pracovníků a studentů FROV JU ochrannými pracovními pomůckami
Rozhodnutí děkana č. 12/2017
Podrobnosti k uplatňování Stip. řádu JU na FROV JU
Rozhodnutí děkana č. 12/2015
Postup při přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru na FROV JU
Rozhodnutí děkana č. 15/2013
Organizační směrnice pro zajištění bezpečnosti při činnostech v laboratořích
Rozhodnutí děkana č. 21/2012
Studium a znalost českého jazyka na FROV JU
Rozhodnutí děkana č. 11/2012
Manipulace a odpovědnosti za provoz malých elektrických spotřebičůna FROV JU
Rozhodnutí děkana č. 12/2012
Externí výuka a výuka externích studentů na FROV JU a její evidence

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1